Phụng vụTư liệu Phụng vụ

CHÌA KHÓA NHÀ ĐAVÍT

CHÌA KHÓA NHÀ ĐAVÍT

 

Chìa khóa nhà Đavít là một thuật ngữ được tìm thấy trong sách ngôn sứ Isaia và sách Khải Huyền. Chìa khóa là biểu tượng của quyền lực. Chìa khóa nhà Đavít sẽ trao cho một người có quyền cai trị ở Giêrusalem, thành vua Đavít và vương quốc Ítraen: “Chìa khoá nhà Đavít, Ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được” (Is 22,22). sách Khải Huyền cho thấy: Đức Giêsu là Đấng nắm giữ chìa khóa này, Người cai trị Giêrusalem Mới: “Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Philađenphia: Đây là lời của Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng giữ chìa khoá vua Đavít, Người mở ra thì không ai đóng lại được, Người đóng lại thì không ai mở ra được” (Kh 3,7).

Chìa khóa nhà Đavít tượng trưng cho uy quyền của Đức Giêsu: quyền mở và đóng cửa Nước Trời; quyền trên muôn vật, muôn loài; quyền tha tội, chữa lành bệnh tật và làm cho kẻ chết sống lại; quyền phán xét kẻ sống và kẻ chết, và quyền ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin vào Người.

Chìa khóa nhà Đavít liên kết chặt chẽ với ơn cứu độ. Đức Giêsu nói: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10,9). Đức Giêsu là cửa dẫn đến ơn cứu độ, là con đường duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh cửu, chỉ qua Đức Giêsu, chúng ta mới có thể bước vào Vương Quốc vĩnh cửu.

Chìa khóa nhà Đavít có liên quan đến Hội Thánh. Chìa khóa nhà Đavít tượng trưng cho uy quyền của Đức Giêsu trên Hội Thánh. Chỉ nhờ sự lãnh đạo và hướng dẫn của Người, Hội Thánh mới có thể hoàn thành sứ mệnh loan báo Tin Mừng và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.

Chìa khóa nhà Đavít tượng trưng cho uy quyền của Đức Giêsu Kitô với tư cách là vị vua thực sự của Ítraen và các nước. Đó là lời nhắc nhở rằng: Người là Đấng cuối cùng sẽ chiến thắng sự dữ và thiết lập Vương Quốc của Người trên trần gian này, và chúng ta mong chờ ngày Người lại đến đổi mới mọi sự.

Chìa khóa nhà Đavít liên kết chặt chẽ với Nước Trời: Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy (Mt 16,19). Điều này cũng cho thấy Nước Trời không chỉ là một thực tại ở tương lai, mà còn, là một thực tại ngay vào lúc này và ở tại nơi đây.

Chìa khóa nhà Đavít cũng có ý nghĩa đối với cuộc chiến thiêng liêng của chúng ta. Trong Êph 6,12, thánh Phaolô nói: “Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao”. Do đó, Chìa Khóa nhà Đavít tượng trưng cho uy quyền và sức mạnh của chúng ta trong trận chiến này, bằng cách giữ vững đức tin và niềm trông cậy vào quyền năng của Đức Giêsu Kitô, chúng ta sẽ chiến thắng được các thế lực tối tăm.

Tóm lại, Chìa khóa nhà Đavít là một biểu tượng mạnh mẽ cho quyền năng của Đức Giêsu. Chìa khóa nhà Đavít là nguồn an ủi và hy vọng của chúng ta. Chúng ta hãy kiên trì vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống, bằng cách bám chặt vào quyền năng của Đức Giêsu, Đấng cuối cùng sẽ chiến thắng sự dữ, và sẽ dùng chìa khóa nhà Đavít, mở cửa cho chúng ta tiến vào Vương Quốc vĩnh cửu của Người.

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!