Phụng vụSuy niệm ngày thường

ÁNH SÁNG ĐỨC TIN

ÁNH SÁNG ĐỨC TIN

(THỨ NĂM TUẦN 8 TN NĂM CHẴN)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 8 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, để tất cả chúng ta được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa.

Chúa đã an bài mọi việc luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, vì thế, câu trả cho mọi đau khổ trên trần gian này cũng không nằm ngoài tình yêu quan phòng của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Gióp cho thấy: Những người bạn của ông Gióp chẳng hiểu gì về những đau khổ của ông. Họ chỉ lặp lại những công thức mà họ đã thuộc nằm lòng. Thấy người ta đau khổ, mà nói năng như thế, thì thật là, không thể giúp được gì. Giả như, có thánh Phaolô ở đó, chắc chắn, chúng ta sẽ được nghe những lời đầy xác tín: Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.

Chúa đã an bài mọi việc luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, tất cả đều diễn tiến theo quy luật tình yêu của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Cả nói: Thật thế, không có gì diễn tả luật Đức Kitô cách thích đáng hơn đức ái; luật ấy, chúng ta giữ trọn được khi chúng ta lấy tình thương mà mang gánh nặng cho anh chị em mình. Luật ấy là luật đa diện, vì đức ái có mặt trong mọi hành vi của các nhân đức khác nhờ sự nhiệt tâm ân cần. Luật đó khởi đầu với hai điều răn, nhưng khai triển thành vô số các điều răn khác.

Chúa đã an bài mọi việc luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, và chúng ta phải loan báo những kỳ công của Người bằng lối sống ngay lành của chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phêrô nói: Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm, mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm. Vì thế, trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 99, vịnh gia cũng đã kêu gọi: Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật lại: Đức Giêsu hỏi anh mù Batimê: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi. Chỉ có những ai bước đi trong ánh sáng của Chúa, mới có thể nhìn thấy được nẻo chính đường ngay: con đường dẫn đến sự sống. Chỉ với con mắt đức tin, chúng ta mới nhìn thấy được tình yêu quan phòng của Chúa ẩn đằng sau những gì mà chúng ta cho là mất mát, thua thiệt. Chúa đã an bài mọi việc luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, nhằm để chúng ta được bình an hạnh phúc, nhưng vì, đôi mắt của chúng ta cứ dõi theo những dục vọng của thế gian, cho nên, chúng ta cứ thấy cuộc đời mình là tai họa, bất an. Ước gì chúng ta biết phó mình trong bàn tay quan phòng của Chúa, cho dẫu, hiện thực đời sống có ra sao, chúng ta vẫn xác tín rằng: Chúa luôn yêu thương bảo bọc chúng ta, để qua cách sống của chúng ta, người khác cũng nhìn thấy Chúa giữa những thăng trầm, biến động của cuộc sống này. Ước gì được như thế!  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!