Phụng vụTư liệu Phụng vụ

CÔNG BÌNH & BÁC ÁI

CÔNG BÌNH & BÁC ÁI

(THỨ BA TUẦN 9 TN NĂM CHẴN)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn, xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng ta.

Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, vì thế, chúng ta đừng cố gắng tranh luận với Chúa về công bình và bác ái, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Gióp cho thấy: Khi gợi lên những đức tính của ông Gióp, tác giả cho chúng ta một bức tranh tuyệt đẹp về đạo đức tự nhiên. Vị trí dành cho đức công bằng và lòng bác ái làm cho bức tranh ấy mang một dáng vẻ hiện đại. Tuy  nhiên, khi muốn tranh luận tay đôi với Thiên Chúa, ông Gióp chẳng mấy chốc sẽ thấy phản ứng của Đấng Toàn Năng: Người tỏ cho ông thấy ông thật điên rồ: Tai họa há chẳng phải dành cho đứa bất công, và bất hạnh dành cho kẻ làm điều dữ? Mắt Đức Chúa ở mọi nơi mọi chỗ, hằng dõi theo kẻ dữ người lành. Đường tôi đi, lẽ nào Người chẳng thấy, chân tôi bước, Người không đếm được sao?

Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, vì thế, khi gặp tai ương hoạn nạn, thay vì, chất vấn Chúa: Tại sao, thì chúng ta hãy vui vẻ đón nhận những gì Chúa gửi đến, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Đôrôthêô nói: Ai nhận mình có lỗi thì khi gặp điều chi phiền lòng, bất hạnh, nhuốc nhơ, tủi hổ hay bất cứ nỗi sầu khổ nào khác, người ấy cũng vui vẻ chấp nhận hết. Họ nghĩ rằng mình có phải chịu tất cả những điều đó thì cũng đáng, nên không gì có thể làm họ dao động. Nếu ai vì lòng kính sợ Thiên Chúa mà xét mình kỹ lưỡng, hẳn sẽ không bao giờ thấy mình hoàn toàn vô tội, nhưng đã có những việc làm, lời nói hay thái độ nên cớ cho người khác bực mình.

Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, vì thế, chúng ta hãy kiên nhẫn với người khác, như Chúa vẫn hằng kiên nhẫn với chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phêrô đã kêu gọi: Anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn, chính là để anh em được cứu độ. Anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 89, vịnh gia cũng đã cho thấy tình thương Chúa muôn năm tồn tại: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Xin Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Chúa chính là niềm hy vọng đích thực của chúng ta; cậy trông vào Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng, cho dẫu, thực tế dường như đi ngược lại với những gì chúng ta mong đợi. Chúng ta thường nghĩ: Nếu ăn ở ngay lành, chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng những điều may mắn, nhưng, thực tế thì không phải lúc nào cũng như vậy. Do đó, chúng ta thường cho là: Chúa đối xử không công bằng giữa người lành kẻ dữ, Chúa là Đấng công bình vô cùng, nhưng, luật công bình của Chúa không theo cách nghĩ của chúng ta. Chúng ta đón nhận mọi sự từ Chúa, vì thế, những gì chúng ta dâng cho Chúa, thì cũng là: lấy của Chúa dâng lại cho Chúa. Chúa không ban, chúng ta sẽ không thể nào có được, kể cả những nhân đức mà chúng ta dày công luyện tập. Xêda và tất cả những gì của Xêda cũng đều là của Chúa. Ước gì ta biết dâng lại cho Chúa tất cả, để Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa, hầu sinh ích cho bản thân ta và những người xung quanh. Ước gì được như thế!  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!