Phụng vụSuy niệm ngày thường

BẦU DA MỚI LÀ LÒNG SÁM HỐI

BẦU DA MỚI LÀ LÒNG SÁM HỐI

(THỨ BẢY TUẦN 13 TN NĂM CHẴN)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 13 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng ta làm nghĩa tử để chúng ta trở thành con cái ánh sáng, xin Chúa đừng để chúng ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.

Con cái ánh sáng, thì phải hành động theo ánh sáng, nếu không, những việc lén lút sớm muộn gì cũng bị phơi bày, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Samuen quyển II cho thấy: Không phải vì được Thiên Chúa tuyển lựa, mà vua Đavít thoát khỏi tội lỗi. Chỉ vì sợ tai tiếng, mà vua sa lầy: sau tội ngoại tình, đến tội giết người. Che mắt người phàm thì có thể được, nhưng, làm sao đánh lừa nổi Chúa là Đấng thấu suốt tâm can! Ngươi đã dùng gươm đâm Urigia, người Khítti; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ mình. Tại sao ngươi lại khinh dể lời Đức Chúa, mà làm điều dữ trái mắt Ta? Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Aicập. Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình.

Con cái ánh sáng, thì phải biết xưng thú tội lỗi để được quay về với ánh sáng, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Syrilô nói: Thời bây giờ là thời xưng thú tội lỗi. Bạn hãy xưng thú các tội mình đã phạm, trong lời nói hay việc làm, ban đêm hay ban ngày. Hãy xưng thú tội lỗi vào thời thuận tiện và hãy đón nhận kho báu trên trời trong ngày cứu độ… Kẻ giấu tội mình, sẽ không thành đạt; Ai xưng thú và chừa tội, sẽ được Chúa xót thương. Nếu ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho ta.

Con cái ánh sáng, thì phải biết ăn năn sám hối để được Chúa thứ tha, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Amốt cho thấy: Ta sẽ đổi vận mạng của Ítraen dân Ta: chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó; chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng, ăn thổ sản vườn mình canh tác. Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở, và chúng sẽ không còn bị bứng đi khỏi thửa đất Ta đã ban cho chúng. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 84, vịnh gia cũng đã cho thấy: Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ? Chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa. Con cái ánh sáng, thì thuộc về ánh sáng. Ánh sáng không thể thỏa hiệp với tối tăm: Khách dự tiệc cưới không thể than khóc; rượu mới không thể đổ vào bầu da cũ. Một khi đã từ bỏ tăm tối, để vui sướng bước vào con đường ánh sáng, ta được coi là xứng đáng hưởng gia nghiệp Nước Trời. Qua việc thú tội, ta cởi bỏ con người cũ, đã ra hư hỏng vì những ước muốn lầm lạc, để mặc lấy người mới, đã được canh tân theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên ta. Nếu ngày Chúa đến, ta vẫn cố chấp, vẫn còn dính bén với tội lỗi nặng nề, ta sẽ phải đứng ở bên tả, vì đã không đến với ân sủng Thiên Chúa ban cho ta. Nếu ta cả gan dám thử thách ân sủng của Thiên Chúa, ta sẽ tự chuốc họa vào thân. Chúng ta hãy chuẩn bị bầu da mới là lòng chúng ta, để nó chứa được ân sủng dồi dào hơn, vì ơn tha tội được ban đồng đều cho mọi người; còn ơn hiệp thông của Thánh Thần, thì được ban theo mức độ đức tin của mỗi người. Nếu ta khó nhọc ít, ta sẽ nhận được ít. Nếu ta làm việc nhiều, lương của ta sẽ nhiều. Chúa đã nhận chúng ta làm nghĩa tử, để chúng ta trở thành con cái của ánh sáng, ước gì đời sống của chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Ước gì được như thế!  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!