Nghệ thuật sốngThư viện

Bố thí có thể đưa chúng ta đến gần Chúa hơn  03/03/2023 –  

 
Hành động bố thí có thể dẫn đến sự hoán cải của chính chúng ta và dẫn đến mối liên hệ mật thiết hơn với Thiên Chúa.

Bố thí, bao gồm việc cho đi thời gian, tài năng và của cải của chúng ta cho những người đang túng thiếu, là một dấu chỉ của niềm tin Kitô giáo. Đó là một hành động theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu và cách Ngài tự hiến cho người khác bằng cuộc sống và cái chết của mình.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã suy tư về việc bố thí trong sứ điệp Mùa Chay năm 2008, qua đó ngài giải thích rằng việc bố thí có thể là một công cụ để hoán cải.

“Việc bố thí, giúp chúng ta đến gần tha nhân, nó cũng đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa và có thể trở thành phương thế đích thực để hoán cải và hòa giải với Chúa và anh chị em”.

Cách riêng, Đức Bênêđictô XVI đã suy tư về sức mạnh của việc bố thí và mối liên hệ của nó với tình yêu.

“Việc bố thí giáo dục chúng ta về lòng quảng đại của tình yêu. Thánh Giuseppe Benedetto Cottolengo thẳng thắn khuyên nhủ: ”Anh chị em đừng bao giờ đếm những đồng tiền mà anh chị em cho đi, vì tôi luôn nói thế này: nếu khi làm phúc, tay trái không được biết việc tay phải làm, thì cả tay phải cũng không được biết điều mà chính nó làm” (số 5).

Đức Bênêđictô XVI khuyến khích các Kitô hữu thực hiện việc bố thí trong Mùa Chay cũng như các thời điểm khác trong năm.

“Mùa Chay mời gọi chúng ta rèn luyện đời sống thiêng liêng, cũng như thực thi việc bố thí, để tăng trưởng trong đức ái và nhận ra chính Chúa Kitô nơi người nghèo. Trong sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại việc Tông đồ Phêrô đã trả lời người què khi đang ăn xin ở cửa Đền thờ, rằng: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth anh đứng dậy mà đi!” (Cv 3,6). Khi bố thí chúng ta trao tặng thứ gì đó mang tính vật chất, dấu chỉ một món quà cao cả hơn mà chúng ta có thể trao tặng tha nhân qua việc rao giảng và làm chứng về Chúa Kitô, là tìm thấy sự sống đích thực nơi Danh của Ngài”.

Mỗi khi bố thí, xin cho mỗi người chúng ta tìm thấy nơi đó sức mạnh lôi kéo chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn.


G. Võ Tá Hoàng

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!