Phụng vụSuy niệm ngày thường

CHÂN THÀNH TIN KÍNH

CHÂN THÀNH TIN KÍNH

(THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH)  

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã phục hồi phẩm giá nguyên thủy cho nhân loại, để hết thảy chúng ta được hy vọng phục sinh, giờ đây, chúng ta chân thành tin kính, mừng Đức Kitô sống lại, xin cho chúng ta cũng hết lòng cảm mến đón rước Người.

Chân thành tin kính Đức Kitô sống lại, là trung thành tuân giữ những gì Chúa truyền dạy, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã cho thấy: Ai thắng và giữ cho đến cùng các việc Ta truyền, Ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân: Người ấy sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng, sẽ nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm. Đó là quyền mà chính Ta đã được Cha Ta trao cho. Ta sẽ ban Sao Mai cho người ấy. Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.

Chân thành tin kính Đức Kitô sống lại, là hết lòng cảm mến đón rước Người, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Lêô Cả đã nói: Chúng ta thông phần Mình và Máu Chúa Kitô là để được biến thành Đấng chúng ta rước lấy. Một khi cùng chết, cùng được mai táng và cùng sống lại với Người, chúng ta hãy luôn mang Người cả trong tâm trí lẫn trong thân xác chúng ta.

Chân thành tin kính Đức Kitô sống lại, là can đảm làm chứng cho Đức Kitô, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc các Tông Đồ bị tống ngục và khi được giải thoát, thì các ngài lại tiếp tục đứng trong Đền Thờ mà giảng dạy. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 33, vịnh gia cũng một niềm tin tưởng vào sự giải thoát của Thiên Chúa: Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan nói: Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Đức Kitô là Đấng Cứu Độ Duy Nhất của chúng ta, tin vào Người, chúng ta sẽ được hưởng ơn cứu độ. Chân thành tin kính Đức Kitô sống lại, là trung thành tuân giữ những gì Người đã truyền dạy, hết lòng cảm mến đón nhận thập giá để trở nên đồng hình đồng dạng với Người, và mạnh dạn làm chứng cho Người, cho dẫu, bị khinh chê, bị ngược đãi, bị bắt bớ. Ước gì chúng ta cảm nghiệm được tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa, khi Người ban chính Con Một của Người để cứu độ chúng ta, để chúng ta mau mắn đáp lại tình yêu đó bằng thái độ hoàn toàn tin tưởng, phó thác mọi sự trong bàn tay từ ái của Người. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!