Phụng vụSuy niệm ngày thường

CHÚA KHÔNG NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỨU ĐỘ 

CHÚA KHÔNG NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỨU ĐỘ 

(THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 5 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, đặc biệt, trong những ngày này, Chúa còn ban tặng cho chúng ta những ân sủng dồi dào gấp bội. Xin Chúa đoái nhìn và chở che toàn thể con cái Chúa, nhất là, những anh chị em sắp được tái sinh trong Bí Tích Thánh Tẩy.

 

Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, qua trung gian của Giao Ước Mới là Đức Kitô. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thư gửi tín hữu Hípri cho thấy: Chúng ta có một Vị Thượng Tế lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật. Người ngự bên hữu ngai Đấng uy linh ở trên trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta. Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật, nhưng, Người đã vào chính cõi trời.

 

Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, còn phần mình, chúng ta phải cộng tác bằng cách tham dự vào Lễ Vượt Qua của Chúa. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Nadien đã mời gọi: Ta hãy tế lễ chính mình cho Thiên Chúa. Vâng, mỗi ngày ta hãy tế lễ chính mình cùng với tất cả mọi hoạt động của ta. Hãy vì Ngôi Lời mà đón nhận tất cả. Gặp đau khổ, ta hãy noi gương Người khi Người chịu thương khó. Phải đổ máu, ta hãy tôn kính Máu Người. Ta hãy mau lẹ bước lên thập giá.

 

Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, bằng cách Chúa đặt thánh điện của Người ở giữa chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Êdêkien đã cho thấy: Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều và đặt thánh điện của Ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà của Ta sẽ ở giữa chúng; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của Ta. Bấy giờ, các dân tộc sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Đấng thánh hoá Ítraen, khi Ta đặt thánh điện của Ta ở giữa chúng cho đến muôn đời.

 

Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, như người mục tử chăm sóc đàn chiên của mình, mà trong bài Đáp Ca, ngôn sứ Giêrêmia đã cho thấy: Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa và loan đi các đảo xa vời, rằng Đấng đã phân tán Ítraen, cũng chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. Chúa muốn quy tụ tất cả về một mối, nhưng, chúng ta có chịu quay về với Người hay không là một chuyện khác, vì thế, câu Tung Hô Tin Mừng: mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay đã nhắc nhở chúng ta rằng: Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.

 

Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật: Ông Caipha đã nói: Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. Ơn cứu độ là phổ quát, Chúa muốn ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Chúa muốn quy tụ tất cả về cùng một đàn chiên của Chúa. Hội Thánh là Bí Tích Cứu Độ của Chúa, là phương tiện của cứu độ của Chúa. Chúa không ngừng hoạt động để cứu độ trần gian, ước gì chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa để ơn cứu độ của Chúa được thành toàn nơi bản thân chúng ta, và nơi tất cả mọi người. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!