Giáo Hội Việt NamTin Giáo Hội

Danh sách Giám Mục Việt Nam sắp xếp theo tuổi năm 2023

Danh sách Giám Mục Việt Nam sắp xếp theo tuổi năm 2023

 

Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay có 29 Giám mục đương nhiệm và 23 Giám mục nghỉ hưu, dưới đây là danh sách các Giám mục còn sống theo tuổi(năm 2023):

Danh Sách Giám Mục VN Trong Nước Theo Tuổi(49)

STT TÊN GIÁM MỤC KHẨU HIỆU CHỨC VỤ GIÁO PHẬN NGÀY SINH VÀ TUỔI NGUỒN
01 Gioan Baotixita Bùi Tuần Giới luật mới Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 21 tháng 1, 1927 (95 tuổi) [1]
02 Phêrô Trần Thanh Chung Ngài yêu tôi Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 10 tháng 11, 1927 (94 tuổi) [2]
03 Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh Khiêm tốn phục vụ Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng 30 tháng 6, 1930 (92 tuổi) [3]
04 Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Như Thầy yêu thương Hồng y.png Giám mục trống tòa.png Hồng y – Nguyên TGM Tổng giáo phận Tp. HCM
Giám mục trống tòa.png Nguyên giám mục Phó Giáo phận Mỹ Tho
5 tháng 3, 1934 (88 tuổi) [4]
05 Stêphanô Nguyễn Như Thể Để cho thế gian được sống Giám mục trống tòa.png Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế 1 tháng 12, 1935 (86 tuổi) [5]
06 Phêrô Nguyễn Soạn Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy Giám mục trống tòa.png Nguyên giám mục Giáo phận Qui Nhơn 15 tháng 12, 1936 (85 tuổi) [6]
07 Phêrô Trần Đình Tứ Yêu rồi làm Giám mục trống tòa.png Nguyên giám mục Giáo phận Phú Cường 2 tháng 3, 1937 (85 tuổi) [7]
08 Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Ngài phải lớn lên Hồng y.png Giám mục trống tòa.png Hồng y – Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
1 tháng 4, 1938 (84 tuổi) [8]
09 Micae Hoàng Đức Oanh Cha chúng con Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 23 tháng 10, 1938 (84 tuổi) [9]
10 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Tất cả vì tình yêu Đức Kitô Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 20 tháng 3, 1940 (82 tuổi)
11 Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng Như một người phục vụ Giám mục trống tòa.png Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế 30 tháng 6, 1940 (82 tuổi)
12 Tôma Nguyễn Văn Trâm Hiền lành và khiêm nhượng Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
9 tháng 1, 1942 (80 tuổi)
13 Giuse Nguyễn Văn Yến Vâng Lời và Bình An Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm 26 tháng 12, 1942 (79 tuổi)
14 Lôrensô Chu Văn Minh Phục vụ trong đức ái Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội 27 tháng 12, 1943 (78 tuổi)
15 Gioan Maria Vũ Tất Sự thật trong yêu thương Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa 10 tháng 3, 1944 (78 tuổi)
16 Giuse Trần Xuân Tiếu Để tất cả nên một Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 20 tháng 8, 1944 (78 tuổi)
17 Giuse Võ Đức Minh Ngài đã yêu thương họ đến cùng Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Nha Trang 10 tháng 9, 1944 (78 tuổi)
18 Antôn Vũ Huy Chương Xin vâng Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa
19 tháng 9, 1944 (78 tuổi)
19 Phaolô Nguyễn Thái Hợp Sự thật và Tình yêu Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Vinh
2 tháng 2, 1945 (77 tuổi)
20 Giuse Đinh Đức Đạo Này là Mình Thầy Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 2 tháng 3, 1945 (77 tuổi)
21 Phêrô Nguyễn Văn Đệ Xin cho tôi các linh hồn Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Thái Bình
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Bùi Chu
15 tháng 1, 1946 (76 tuổi)
22 Cosma Hoàng Văn Đạt Tình thương và sự sống Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Bắc Ninh 20 tháng 7, 1947 (75 tuổi)
23 Giuse Nguyễn Chí Linh Xin cho họ nên một Tổng giám mục.png Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Thanh Hóa
22 tháng 11, 1949 (72 tuổi)
24 Stêphanô Tri Bửu Thiên Đến với muôn dân Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Cần Thơ 15 tháng 2, 1950 (72 tuổi)
25 Mátthêu Nguyễn Văn Khôi Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Qui Nhơn 13 tháng 10, 1951 (71 tuổi)
26 Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Vâng nghe Thánh Thần Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa 2 tháng 1, 1952 (70 tuổi)
27 Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Lòng mến trong Sự thật Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 15 tháng 8, 1952 (70 tuổi)
28 Giuse Ngô Quang Kiệt Chạnh lòng thương Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
4 tháng 9, 1952 (70 tuổi)
29 Phêrô Nguyễn Văn Khảm Hãy theo Thầy Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Mỹ Tho
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp. HCM
2 tháng 10, 1952 (70 tuổi)
30 Anphongsô Nguyễn Hữu Long Mang vào mình mùi chiên Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Vinh
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa
25 tháng 1, 1953 (69 tuổi)
31 Gioan Đỗ Văn Ngân Tựa vào lòng Chúa Giêsu Giám mục chính tòa.png GM Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 7 tháng 6, 1953 (69 tuổi)
32 Giuse Nguyễn Đức Cường Hãy ra chỗ nước sâu và thả lưới Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Thanh Hóa 14 tháng 10, 1953 (69 tuổi)
33 Giuse Nguyễn Năng Hiệp Thông – Phục Vụ Tổng giám mục.png Tổng giám mục Tổng giáo phận Tp.HCM
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm
24 tháng 11, 1953 (68 tuổi) [10]
34 Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu Ngài yêu họ đến cùng Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Bùi Chu
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
30 tháng 10, 1954 (68 tuổi) [11]
35 Phêrô Huỳnh Văn Hai Hãy ra khơi và thả lưới Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Vĩnh Long 18 tháng 8, 1954 (68 tuổi) [12]
36 Giuse Trần Văn Toản Vinh dự của tôi là Thập Giá Đức Giêsu Kitô Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 7 tháng 4, 1955 (67 tuổi) [13]
37 Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh Mẹ và Mục Tử Giám mục chính tòa.png GM Chính tòa Giáo phận Đà Lạt 12 tháng 8, 1955 (67 tuổi) [14]
38 Giuse Châu Ngọc Tri Trời mới đất mới Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng
12 tháng 9, 1956 (66 tuổi) [15]
39 Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản Hãy bước theo Thần Khí Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Hải PhòngGiám mục trống tòa.png Giám quản Tông Tòa Giáo phận Ban Mê Thuột
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột
25 tháng 11, 1956 (65 tuổi) [16]
40 Giuse Đặng Đức Ngân Đến với muôn dân Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
16 tháng 6, 1957 (65 tuổi) [17]
41 Giuse Đỗ Mạnh Hùng Hợp nhất trong Đức Tin Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Phan Thiết
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp.HCM
15 tháng 9, 1957 (65 tuổi)
42 Giuse Nguyễn Tấn Tước Ngài phải lớn lên Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Phú Cường 22 tháng 9, 1958 (64 tuổi) [18]
43 Giuse Vũ Văn Thiên Phục vụ trong niềm vui và hy vọng Tổng giám mục.png Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội
Giám mục trống tòa.png Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hải Phòng
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hải Phòng
26 tháng 10, 1960 (62 tuổi) [19]
44 ĐaMinh Đặng Văn Cầu Này con xin đến Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Thái Bình 17 tháng 7, 1962 (60 tuổi)
45 Louis Nguyễn Anh Tuấn Này con đây Giám mục trống tòa.png Giám quản tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh
Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp.HCM
26 tháng 12, 1962 (59 tuổi)
46 Phêrô Nguyễn Văn Viên Thầy ban cho anh em bình an của Thầy Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Giáo phận Vinh 8 tháng 1, 1965 (57 tuổi) [20]
47 Giuse Bùi Công Trác Chúa Kitô đang sống Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh 5 tháng 5, 1965 (57 tuổi)
48 Giuse Đỗ Quang Khang Gặp gỡ – Lắng nghe – Phân định Giám mục phụ tá.png Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh 7 tháng 11, 1965 (56 tuổi)
49 ĐaMinh Hoàng Minh Tiến Hiệp nhất và Yêu Thương Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa 7 tháng 1, 1969 (53 tuổi)

50. Giuse Huỳnh Văn Sỹ(17/07/1963) . Khẩu hiệu: Này con xin đến. Giám mục chính tòa.png Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang.
51. Phêrô Kiều Công Tùng(24/8/1964). Khẩu hiệu: Cùng đi trong Thần Khí.Giám mục chính tòa.pngGiám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm.
52. Phêrô Lê Tấn Lợi(28/07/1972). Khẩu hiệu: Chúa biết con… Giám mục chính tòa.png Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.


Giám mục gốc Việt phục vụ tại nước ngoài(6)

STT TÊN GIÁM MỤC KHẨU HIỆU CHỨC VỤ – GIÁO PHẬN QUỐC GIA NGÀY SINH VÀ TUỔI
01 Phêrô Nguyễn Văn Tốt Hãy đi rao giảng cho muôn dân Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Sri Lanka
Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Costa Rica
Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Cộng hòa Trung Phi
Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Togo và Bénin
15 tháng 4, 1949 (73 tuổi)
02 Tôma Nguyễn Thái Thành Ngài dẫn dắt tôi Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Giáo phận Orange Hoa Kỳ 7 tháng 4, 1953 (69 tuổi)
03 Giuse Nguyễn Thế Phương Đứng vững trong Chúa Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Kamloops Canada 25 tháng 3, 1957 (65 tuổi)
04 Vinh Sơn Nguyễn Văn Long Hãy ra khơi Giám mục chính tòa.png GM chính tòa GP. Paramatta
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá TGP. Melbourne
Úc 3 tháng 12, 1961 (60 tuổi)
05 Gioan Trần Văn Nhàn Chúa quan phòng Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Tổng giáo phận Atlanta Hoa Kỳ 6 tháng 2, 1966 (56 tuổi)
06 Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu Thầy ở cùng các con Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Tổng giáo phận Toronto Canada 8 tháng 5, 1966 (56 tuổi)


Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam(1)

STT TÊN GIÁM MỤC KHẨU HIỆU CHỨC VỤ QUỐC GIA NGÀY SINH VÀ TUỔI
01 Marek Zalewski LUMEN VITÆ CHRISTUS
Chúa Kitô, ánh sáng ban sự sống
Tổng giám mục.png TGM Sứ thần Tòa Thánh
Tổng giám mục.png TGM Đại diện Không thường trú Tòa Thánh
Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh
Singapore
Việt Nam
Zimbabwe
2 tháng 2, 1963 (59 tuổi)
Ghi chú

Giám mục trống tòa.png: Nguyên Giám mục/ Tổng giám mục

Hồng y.png: Hồng y

Tổng giám mục.png: Tổng giám mục

Giám mục chính tòa.png: Giám mục chính tòa

Giám mục phụ tá.png: Giám mục phụ tá

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!