Kỹ năng sống

ĐẠO VÀ ĐỨC

ĐẠO VÀ ĐỨC
Nếu bạn đang theo một tôn giáo nào đó, thì bạn được xem là người có đạo.
Nhưng đạo và đức là hai điều hoàn toàn khác nhau. Vì một người có đạo, thường xuyên đi nhà thờ, đi chùa chưa chắc rằng họ đã sống có đức.
Vì đức thường được xuất phát từ cái tâm và sự nhận thức của một người mà ra, nó không do bạn là người có đạo mà tự nhiên bạn sẽ sống có đức. Bởi vậy người đời luôn nói, tin vào đạo chứ không nên tuyệt đối tin người có đạo.
Khi một người sống có đức, họ sẽ luôn sống tốt suốt cuộc đời họ, chứ không phải chỉ một ngày hay một phút chốc.
Quá tham lam, quá ích kỷ, thích vơ vét từng đồng, miệng mồm và hành vi độc ác… Sau đó mang một ít vào nhà thờ, vào chùa, hay tổ chức đi làm từ thiện rồi nghĩ như vậy là mình đang tạo đức là sai lầm.
Lý do là vì Thiên Chúa hay Đức Phật không bao giờ ăn hối lộ của ai.
Bạn có thể tạo ra rất nhiều công đức mà không phải cần tiền, nếu bạn là người nghèo.
Công đức có thể được tạo ra bằng một lời nói để giúp ai đó đang sống trong tuyệt vọng, hoặc có thể là một hành động nhỏ nhoi giúp người lúc hoạn nạn. Phần còn lại là luôn sống bằng cái Tâm tốt là đủ rồi.
Vì sau cùng, người được Đấng Tối Cao chứng giám cũng luôn là người có những cử chỉ cao đẹp nhất, chứ không phải là những người giàu bất chính mang tiền của ra xây nhà thờ, xây chùa.
Nên nhớ rằng:
Đức trong mắt người đời và Đức trong mắt đấng tối cao hoàn toàn khác nhau.
St

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!