Phụng vụTư liệu Phụng vụ

ĐỌC SÁCH GÌ TRONG MÙA PHỤC SINH?

ĐỌC SÁCH GÌ TRONG MÙA PHỤC SINH?

  1. Thư thứ nhất của thánh Phêrô:Đây là thông điệp gửi các Kitô hữu đang gặp thử thách và có nguy cơ chán nản. Vì thế, tác giả khuyên các tín hữu hãy bền lòng trông cậy, sống thánh thiện, không chi đáng trách, tuân phục nhà cầm quyền, trong khi, vẫn tha thiết đợi chờ ngày Thiên Chúa đã gần đến. Thư này tóm lược cách tuyệt vời nền thần học Kitô giáo vào thời các Tông Đồ. Về đạo lý, thư này gần với các thư lớn của thánh Phaolô. Tất cả những lời khuyên bảo liên quan đến đời sống Kitô hữu trong thư Rôma (12,1-13,7) đều có những điểm tương đương trong thư này. Điểm độc đáo của thư này là ở chỗ: lấy Bí Tích Thánh Tẩy làm nền tảng cho đời sống Kitô hữu, và người ta có thể xem thư này như bản tóm lược bài huấn giáo, hay bài giảng về Bí Tích Thánh Tẩy. Thánh Phêrô bảo chúng ta rằng: Người Kitô hữu phải ghi nhớ ơn đã lãnh nhận khi được thanh tẩy, để có sức kiên trì trong đức tin, can đảm khi gặp thử thách, và theo gương Đức Kitô, mừng vui cả khi gặp hoạn nạn. Thánh Phêrô không chỉ kêu mời chúng ta sống kiên trì và thánh thiện, mà còn khuyến khích chúng ta hăng say loan báo Tin Mừng. Đó là cách hoàn thành nhiệm vụ của giống nòi được tuyển chọn, của hàng tư tế thánh.
  1. Sách Khải Huyền:Tác giả là người bị lưu đày ở Pátmô, muốn củng cố niềm tin cho tất cả những ai cùng cảnh ngộ với mình, đang chịu bách hại vì Đức Kitô. Nhằm mục đích đó, tác giả đã dùng những thị kiến nặng tính biểu tượng để diễn tả những điều đã được “mặc khải” cho mình, những điều huyền nhiệm mà bình thường trí khôn con người không thể hiểu thấu. Để khuyên bảo các tín hữu bị bách hại hãy kiên trì, tác giả đưa ra các định luật tổng quát chi phối lịch sử thế giới, cho đến khi Đức Kitô vĩnh viễn chiến thắng. Nước Thiên Chúa đã được thiết lập rồi, cuộc chiến thắng cuối cùng của Con Chiên đã được bảo đảm. Trong cuộc chiến giữa: Đức Kitô và các tín hữu, với, Xatan và đồng bọn, phần thắng hiển nhiên là về phía Đức Kitô và những ai theo Người. Thế nhưng, các cuộc bách hại, lại là phần mở đầu thường tình cho cuộc chiến thắng. Chẳng bao lâu nữa, các kẻ thù của Thiên Chúa sẽ bị đánh bại, và các con cái Thiên Chúa sẽ hiển trị với Người đến muôn đời. Sách Khải Huyền là ca khúc khải hoàn của Hội Thánh bị bách hại, là niềm hy vọng Kitô hữu viết nên anh hùng ca.
  1. Thư thứ nhất của thánh Gioan: Tư tưởng được diễn tả theo kiểu đường xoắn ốc, với các đề tài khá quen thuộc, như: lòng yêu mến nhau, lòng tin vào Ngôi Lời Nhập Thể, sự hiệp thông giữa người tín hữu với Thiên Chúa. Thư này có giọng điệu bút chiến rất rõ: tác giả nghiêm khắc tố cáo những nhà giảng thuyết, tuy tự nhận là Kitô hữu, nhưng, thật sự đã bỏ đạo rồi; không những thế, họ còn tìm cách lung lạc đức tin các tín hữu trung thành nữa. Tác giả gọi họ là phản Kitô (2,18.22;4,3), là ngôn sứ giả (4,1). Như thế, thư này được viết cho những cộng đoàn đang trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng, và có thể là đang bị chia rẽ, bởi vì, có người đã đề nghị một thứ Kitô giáo gọi là cao hơn: họ không nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Kitô (2,22), là Con Thiên Chúa (4,15); họ chối bỏ Mầu Nhiệm Nhập Thể (4,2), chia đôi Đức Giêsu Kitô thành con người Giêsu và Con Thiên Chúa (5,5-6). Hậu quả là họ làm cho nhiều tín hữu lạc hướng, không còn biết phải tin những gì. Thánh Gioan muốn cứu chữa các tín hữu bị lung lạc: người chỉ cho họ những dấu, để phân biệt người Kitô hữu đích thực với người giả hiệu. Người đích thực là người trung thành với lời giáo huấn của các Tông Đồ, từ chối toa rập với tội lỗi, yêu mến anh em, và trên hết, tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Ai chối bỏ Đức Giêsu Kitô làm người, thì không thể hiệp thông với Thiên Chúa được. Những người có sự sống đời đời là những người tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Ý định của tác giả được diễn tả rõ ràng trong câu kết luận:Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời(5,13). Thư thứ hai và thứ ba của thánh Gioan cũng cùng chung tâm tình như thế, tác giả tiếp tục mời gọi các Kitô hữu đề cao cảnh giác trước các lạc thuyết, và khuyên bảo họ trung thành sống theo giáo huấn của các Tông Đồ, thậm chí, người cấm họ liên hệ với những người lạc giáo.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!