Góc tư vấn

Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Khảm: “Fiducia supplicans – một tài liệu chưa đủ độ chín!”

Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Khảm: “Fiducia supplicans – một tài liệu chưa đủ độ chín!”

 

Ngày 15/1/2024, trên trang thông tin của Giáo phận Mỹ Tho, có đăng tải bài viết của Đức cha Phêrô Nguyễn Khảm, Giám mục của Giáo phận, nhận định về tập tài liệu của Bộ Giáo lý Đức Tin liên quan tới việc “chúc lành mục vụ cho các cặp đồng tính và các đôi hôn nhân bất hợp thức”.​
Tập tài liệu có tên gọi Fiducia supplicans: “Ý nghĩa mục vụ của việc chúc lành.”

Cover_Giám mục Nguyễn Văn Khảm_phailamgi.jpg
Giám mục Phê-rô Nguyễn Văn Khảm – Gp. Mỹ Tho. Ảnh: tinvui.org
Theo Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, đây là một “tập tài liệu chưa đủ độ chín“, bằng chứng là:
  1. Khi tập tài liệu vừa công bố đã gặp phải sự phản ứng rất mạnh mẽ của các Giáo hội địa phương, buộc Bộ Giáo lý Đức tin phải ra Thông cáo Báo chí vào ngày 4/1/2024, nhằm làm sáng tỏ nội dung của Tập tài liệu gây nhiều tranh cãi này.​
  2. Thông cáo Báo chí ngày 4/1/2024 của Bộ Giáo lý cho rằng việc thực hiện hành động chúc lành như thế nào sẽ “tùy thuộc vào bối cảnh địa phương và sự phân định của mỗi Giám mục trong Giáo phận”, là sự đánh đố các Giáo hội địa phương.​
  3. Tập tài liệu đã không chú ý đủ đến mối tương quan giữa giáo thuyết và mục vụ. Theo đó, không chỉ cần giáo thuyết đúng (ortho-doxy) mà còn là thực hành đúng (ortho-praxis), để việc thực hành không gây hoang mang, hiểu lầm trong Dân Chúa.​
Ngoài ra, Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho còn lấy làm tiếc vì khi soạn thảo và công bố tập tài liệu này, Bộ giáo lý Đức tin đã bỏ qua tiến trình Hiệp hành mà Hội thánh suốt hai năm qua đã mời gọi toàn thể Hội thánh suy tư và sống.

Nên biết, ngày 18/12/2023, Đức hồng y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, ra Tuyên bố Fiducia supplicans (FS) về Ý nghĩa mục vụ của việc chúc lành và đã gặp phải sự phản đối của nhiều Hội Đồng Giám mục khắp thế giới.

Hơn hai tuần sau, ngày 04/01/2024, ngài lại ra Thông cáo báo chí nhằm làm sáng tỏ nội dung của tập tài liệu gây tranh cãi này.

Tại Việt Nam, Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho là vị Giám mục hiếm hoi chính thức lên tiếng về tập tài liệu mà theo ngài là “chưa đủ độ chín” này!​

trên net

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!