Phụng vụSuy niệm ngày thường

ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG BẰNG LỜI HẰNG SỐNG

ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG BẰNG LỜI HẰNG SỐNG

(THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa dùng Mùa Chay Thánh mà rèn luyện và nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Hằng Sống, xin Chúa cho chúng ta biết ăn ở tiết độ, hầu chúng ta được thanh thoát mà phụng sự Chúa hết lòng và đồng tâm nhất trí trong lời cầu nguyện.

Lời Hằng Sống của Thiên Chúa là các điều răn được viết trên hai bia đá, mà ông Môsê mang từ trên núi xuống cho Dân Chúa. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Tương quan giữa ông Môsê với Thiên Chúa thân tình như với bạn hữu. Gương mặt tỏa sáng của ông Môsê cho thấy con người phải trong sáng như thế nào, mới có khả năng: đón nhận Lời Hằng Sống và truyền đạt lại cho người khác.

Sống theo Lời Chúa dạy sẽ làm cho tâm hồn chúng ta trở nên trong sạch, để có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Thêôphilô, Giám Mục Antiôkhia đã nói: Nếu bạn hiểu những điều ấy mà sống cho trong sạch, thánh thiện và công chính, bạn sẽ được thấy Thiên Chúa. Đây là lúc Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Chúng ta phải chứng minh giá trị của mình qua bao nỗi gian nan, qua bao phen đói khát. Trong mọi sự, chúng ta phải chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa. Chúng ta hãy lấy sự công chính, lấy sức mạnh của Thiên Chúa làm vũ khí chống lại kẻ thù.

Đức Giêsu nói: Lương thực của Thầy là làm theo thánh ý Chúa Cha. Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng không có một lương thực nào khác ngoài những gì Chúa truyền dạy, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Đệ Nhị Luật đã tường thuật: Ông Môsê nói với dân rằng: Giờ đây, hỡi Ítraen, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 147, vịnh gia cũng cùng chung một tâm tình như thế khi kêu gọi: Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp, chiếu chỉ luật điều cho Ítraen. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của Người.

Lề Luật, đường lối, thánh chỉ, quyết định của Chúa đều là Lời Hằng Sống, và câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay đã cho chúng ta thấy sức mạnh và hiệu năng của Lời ấy: Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Trong bài Tin Mừng, chính Đức Giêsu cũng đã xác nhận: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Lời Hằng Sống là của ăn nuôi dưỡng chúng ta, là linh dược chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta. Ước gì chúng ta biết dìm mình vào trong Lời Chúa, để cho Lời Chúa thấm nhập vào trong chúng ta, như rượu thấm nhập vào xác con rắn độc, để biến nọc độc của nó thành dược chất, thành rượu thuốc chữa bệnh. Khi đi theo đường lối của Chúa, sống theo những gì Chúa dạy, chắc chắn, chúng ta phải chấp nhận trả giá, bởi vì, con cái Thiên Chúa luôn bị con cái thế gian bách hại. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ kiên trì nhẫn nại sống theo đường lối, huấn lệnh của Chúa, thì chúng ta sẽ được nhìn thấy Chúa, chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Ước gì được như thế!   Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!