Tâm tình độc giả

Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm

Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm
(TV 104, 4-5)

Lời Chúa trích từ sách Sáng Thế (St 17, 3-9), nói về việc Thiên Chúa thiết lập giao ước với ông Abraham, vì Chúa muốn đặt ông làm tổ phụ nhiều dân tộc.

“Ta sẽ thiết lập giao ước vĩnh viễn giữa Ta với ngươi cùng con cháu ngươi từ thế hệ này qua thế hệ khác, để Ta trở nên Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi cư ngụ, sẽ cho ngươi làm chủ vĩnh viễn toàn cõi đất Canaan và Ta sẽ là Chúa của chúng”. Chúa lại phán cùng Abraham rằng: “Phần ngươi và dòng dõi ngươi, từ đời nọ sang đời kia, hãy giữ lời giao ước của Ta”. (St 17, 3-9).

Tôi mở Thánh vịnh 104, từ câu 4-9, và mắt của tôi đã dán chặt trên hàng chữ: “Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm.” Suy đi nghĩ lại tôi thấy điều này đúng. Chính lời này đã đáng động tôi cách mãnh liệt và muốn tôi dành thời gian để suy gẫm về những việc kỳ diệu và lạ lùng mà Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của tôi và cho hành trình tiếp tục theo đuổi ơn gọi làm linh mục của chính mình mà tôi đã cảm nhận được khi tôi ở lứa tuổi trưởng thành.

“Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm” lời ấy mời gọi tôi và muốn tôi dành thời gian để hồi tưởng lại những gì mà Chúa đã thực hiện cho tôi trong suốt những năm tháng vừa qua.

Thế cho nên tôi từ từ tiến đến hàng ghế đầu tiên trong ngôi nhà nguyện và ngồi ở đó, để cho tâm hồn của mình thực sự lắng đọng, và trong tư thế thinh lặng chỉ một mình tôi ngồi ở đó, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những điều kỳ diệu và các kỳ công vĩ đại mà Chúa đã ầm thầm thực hiện nơi cuộc đời của tôi, từ khi tôi khôn lớn cho đến giây phút hiện tại.

Tôi để đời mình trải ra trước mắt Chúa cùng với bao kỳ công của Chúa và ngắm nhìn những biến cố quan trọng đã xảy ra trong suốt hơn 50 năm vừa qua của cuộc đời. Nó giống như một thước phim quay thật chậm với đầy đủ các tình tiết éo le với những gian nan thử thách của cuộc đời và cả đời tận hiến.

Thời gian gần đây, 4 anh em cùng lớp thuộc Đại Chủng Viện Sài Gòn được cất nhắc lên hàng giám mục. Phải nhìn nhận rằng đây là những điều kỳ diệu Chúa đã làm.

Quý Đức Cha, quý Cha thuộc lớp này của Đại Chủng Viện đi tu trong thời điểm khó khăn và vất vả. Chắc có lẽ những vất vả ấy quý Cha và quý Đức Cha hiểu rõ hơn ai hết.

Phận nhỏ bé làm sao có cơ hội gần được các đấng các bậc. Được 2 lần trò chuyện với 1 trong 4 vị cùng lớp làm giám mục, tôi nghe được lời dạy dỗ của Đức Cha Giuse.

Đức Cha Giuse Bùi Công Trác thật dễ thương. Các Đức Cha kia chắc cũng vậy. Đức Cha Giuse bình dị vô cùng.

Lầm gặp gỡ mới nhất, Đức Cha chia sẻ : “Tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi ! Còn lại chỉ mình Chúa”.

Từ lời ấy tôi lại nhớ đến câu Thánh Vịnh :

“Dù sống trong danh vọng

Con người cũng không thể trường tồn

Thật nó chẳng khác chi

Con vật một ngày kia phải chết!”

Chính vì thế, dù là ai, ta cũng phải hết sức khiêm tốn :

Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi !
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu ;

hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng,
giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Cậy vào CHÚA, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Tạ ơn Chúa vì Chúa luôn chọn cho dân Chúa những mục tử nhân lành để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa/

Nghĩ đi nghị lại thì quả thật Chúa làm biết bao việc vĩ đại giữa muôn dân. Chỉ có điều ta có tin và nhận điều đó hay không mà thôi.

Lại nhớ đến Thánh Vịnh 8 thật hay :

Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!

Uy phong Ngài vượt quá trời cao.

Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ

cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,

khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài,

thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,

cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,

đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

Nào chiên bò đủ loại,

nào thú vật ngoài đồng,

nào chim trời cá biển,

mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!

Lm. Anmai, CSsR

 

 

 

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!