Phụng vụSuy niệm ngày thường

HIỂU BIẾT VÀ YÊU MẾN CHÚA HƠN

HIỂU BIẾT VÀ YÊU MẾN CHÚA HƠN

(THÁNH ATHANAXIÔ 02/05)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Athanaxiô, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho thánh giám mục Athanaxiô được can đảm đứng lên bênh vực niềm tin của Giáo Hội về thần tính của Đức Kitô, Con Một Chúa. Xin nhậm lời thánh nhân chuyển cầu, mà ban cho chúng ta biết nghe lời người giảng dạy, để ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa hơn.

 

Thánh nhân sinh năm 295 tại Alêxanria. Người cộng tác, rồi kế vị giám mục Alêxanria. Thánh nhân chỉ có một mục đích: bảo vệ tín điều về thần tính của Chúa Kitô. Tín điều này đã được xác định tại Công Đồng Nixêa. Cũng vì đó, người bị công kích khắp nơi, nhưng, dù gặp những giám mục nhút nhát, dù bị săn lùng, dù năm lần bị đày ải, người vẫn giữ được tính khí khái; nhất là, giữ được lòng yêu mến đối với Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người. Người đã viết nhiều tác phẩm để làm sáng tỏ và để bảo vệ đức tin chân truyền. Người qua đời năm 373.

Hiểu biết và yêu mến Chúa hơn: càng nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ càng yêu mến Người hơn; càng yêu mến Thiên Chúa, chúng ta sẽ càng hiểu biết hơn về những kỳ công Chúa đã thực hiện vì chúng ta, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã dùng các hình ảnh để cho thấy trước: công trình tạo dựng cuối cùng sẽ thành công rực rỡ. Sau khi đau khổ, tội lỗi, chết chóc được chấp nhận và thay hình đổi dạng nhờ Chúa Kitô, thì kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện mỹ mãn.

Hiểu biết và yêu mến Chúa hơn: thánh Athanaxiô càng hiểu biết về thần tính của Đức Kitô, thánh nhân càng yêu mến Đức Kitô, và càng mạnh dạn bảo vệ tín điều này, cho dẫu, phải đối mặt với biết bao bắt bớ, đày ải. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Athanaxiô đã làm sáng tỏ mầu nhiệm Thiên Chúa là người. Chúa đã dùng thánh nhân như dùng ngôn sứ Giêrêmia: Ngươi sẽ nên như miệng của Ta; đối với dân này, Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố. Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được, vì Ta ở với ngươi.

Hiểu biết và yêu mến Chúa hơn: Sau khi các Tông Đồ nghe thánh Phaolô và thánh Banaba thuật lại các dấu lạ điềm thiêng, Thiên Chúa đã dùng các ngài, mà làm giữa các dân ngoại, thì các Tông Đồ hiểu biết hơn về công trình cứu độ của Thiên Chúa, vì thế, trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc thánh Phêrô và các Tông Đồ đã quyết định: Không gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại mới trở lại đạo nữa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 95, vịnh gia cũng khao khát cho muôn dân được nhận biết Chúa qua những kỳ công Chúa đã làm, để họ có thể yêu mến Người hơn: Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm. Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Muốn yêu mến Chúa, chúng ta phải hiểu biết Chúa. Muốn hiểu biết Chúa, chúng phải nghe và làm theo những gì Chúa dạy. Càng hiểu biết, sẽ càng yêu mến; càng yêu mến, sẽ càng hiểu biết. Không phải chúng ta làm theo những gì Chúa dạy, để trở thành con cái Thiên Chúa, nhưng, bởi vì, chúng ta đã là con cái rồi, cho nên, chúng ta phải sống xứng đáng với phẩm giá đó. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Athanaxiô, xin Chúa cho chúng ta: có được hiểu biết đúng đắn: Chúa là Cha, chúng ta là con cái, để chúng ta luôn biết yêu mến Chúa hơn. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!