Phụng vụSuy niệm ngày thường

HIỂU THẤU LỜI GIẢNG DẠY

HIỂU THẤU LỜI GIẢNG DẠY

(LỄ THÁNH MÁCCÔ 25/04)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của lễ thánh Máccô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho thánh Máccô vinh dự rao giảng và ghi chép Tin Mừng. Xin Chúa cho chúng ta được hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy, mà trung thành bước theo Chúa Kitô là Thiên Chúa, hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Thánh Máccô là cháu của thánh Bácnaba. Người đã đi theo thánh Tông Đồ Phaolô trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất, và theo đến tận Rôma. Người cũng là môn đệ của thánh Phêrô và là thông ngôn của thánh Phêrô, đã soạn lời giảng của thánh Phêrô thành sách Tin Mừng. Truyền thống cho rằng người đã sáng lập giáo đoàn Alêxanria.

Hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy, bởi vì, đó không phải lời của người phàm, nhưng là, lời của Thiên Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô đã nói: Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Kitô ban cho. Lời Thiên Chúa không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ban tặng khôn ngoan; tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có.

Hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy, đó là những lời rao giảng về thập giá, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Irênê đã nói: Cũng như chỉ có một mặt trời, thụ tạo do Thiên Chúa dựng nên, chiếu soi mọi nơi trên thế giới, thì cũng chỉ có một lời rao giảng chân lý tỏa chiếu khắp nơi, soi sáng cho bất kỳ ai muốn nhận biết chân lý. Đức Kitô đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin.

Hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy, để tỉnh thức đề phòng mưu chước của Satan, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phêrô đã nhắc nhở: Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế.

Hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy, để vững tin vào lòng thành tín của Thiên  Chúa, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 88, vịnh gia đã ca tụng: Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh. Người là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật lại việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ. Ra đi rao giảng về một Đức Kitô bị đóng đinh. Đây là một điều không phải dễ cho cả người rao giảng lẫn người tiếp nhận, nhưng, đó lại là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ước gì chúng ta hiểu thấu được những lời giảng dạy về thập giá, để trung thành bước theo Chúa cho đến cùng. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!