Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Hướng về Vatican nhận phép lành

Theo truyền thống Giáo hội, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi (cho thành Rôma và toàn thế giới) trong dịp lễ Phục Sinh hằng năm. Những tín hữu Công giáo bất kể ở đâu sốt sắng nhận phép lành đặc biệt này cũng sẽ nhận được ơn toàn xá.

Phép lành Urbi et Orbi thể hiện thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng trong cương vị Giám mục Rôma và người đứng đầu Giáo hội toàn cầu, được khởi đầu cách đây khoảng 750 năm.

Thông thường, sau khi ra trước ban công chính của Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ có một bài huấn dụ trước khi ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi. Theo luật định, điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Hiệu quả của ơn toàn xá là được xóa các hình phạt tạm thời do tội lỗi bản thân.

Theo thời gian, Tòa Thánh cũng từng bước xác định việc tín hữu tại khắp nơi trên thế giới có thể lãnh nhận phép lành Urbi et Orbi qua các phương tiện truyền thông.

Đức Giáo Hoàng Piô XII (1939-1958) quy định những người Công giáo quỳ trước chương trình phát thanh trong nghi thức ban phép lành có thể nhận được ơn toàn xá như những người hiện diện trực tiếp tại quảng trường Thánh Phêrô.

Phép lành Urbi et Orbi đầu tiên được truyền hình vào năm 1958 dưới triều thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (1958-1963).

Năm 1985, Tòa Thánh quy định tín hữu có thể lãnh nhận phép lành trực tiếp tại quảng trường Thánh Phêrô hoặc gián tiếp qua việc nghe truyền thanh, xem truyền hình, hoặc theo dõi qua thiết bị máy tính.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005) trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật vào lễ Phục Sinh năm 2005, dù không nói thành tiếng, vẫn hiện diện để ban phép lành do một vị hồng y tuyên đọc.

Thời gian gần đây, trước khi Đức Giáo Hoàng ban phép lành, Đức Hồng y đẳng phó tế tuyên bố: “Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá theo hình thức do Giáo hội quy định cho tất cả các tín hữu hiện diện và cho những ai nhận phép lành của ngài qua đài phát thanh, truyền hình và phương tiện truyền thông mới”.

Đức Thánh Cha Phanxicô, vào ngày 27.3.2020, đã chủ sự khoảnh khắc cầu nguyện nhằm khơi lên niềm hy vọng, kêu gọi nhân loại hướng về Thiên Chúa, và cầu xin chấm dứt đại dịch Covid-19. Buổi cầu nguyện kết thúc với việc chầu Thánh Thể và phép lành Urbi et Orbi ngoại thường. Đức Thánh Cha đứng một mình trên các bậc thang của quảng trường Thánh Phêrô, nâng cao Mặt Nhật đựng Mình Thánh Chúa và ban phép lành cho thành Rôma và thế giới.

Các tín hữu sau khi tham dự nghi lễ mừng Chúa Phục Sinh có thể hướng về Vatican lắng nghe sứ điệp mừng Chúa Phục Sinh và đón nhận phép lành từ Đức Thánh Cha.

trên internet

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!