Góc tư vấn

KINH CẦU THÁNH GIUSE BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN


KINH CẦU THÁNH GIUSE BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN

 

Lạy Thánh Cả Giuse, là Bổn Mạng cách riêng của Cộng Đoàn chúng con, xin cho chúng con luôn biết noi gương Thánh Cả: xây dựng Cộng Đoàn mình thành một tổ ấm hiệp thông, dám ra khỏi chính mình, thực thi bác ái đối với nhau và với tất cả mọi người, để Cộng Đoàn chúng con trở nên “dấu chứng ngôn sứ”, làm dậy men Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Xin cho chúng con luôn sống nghiêm túc Kỹ Luật Đời Tu, qua việc tuân giữ triệt để các Lời Khuyên Phúc Âm, chuyên chăm cầu nguyện, lắng nghe, suy gẫm và thực thi Lời Chúa, chuyên cần lãnh nhận các Phép Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể, hầu Cộng Đoàn chúng con luôn là tấm bánh, bẻ ra cho nhau và cho tất cả mọi người. Amen.

 

**************


KINH CẦU ĐỨC MARIA BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN

 

Lạy Mẹ Maria…., là Bổn Mạng cách riêng của Cộng Đoàn chúng con. Chúng con tha thiết nài xin Mẹ, phù giúp chúng con: được lòng khiết tịnh, khó nghèo, và vâng phục. Xin cho Luật Dòng đang được tuân giữ nơi đây, không khi nào sa sút đồi bại, ngõ hầu sự hoàn toàn sống chung, cùng cảnh tu trì thanh vắng, và kinh nguyện đêm ngày, được hưng thịnh giữa chúng con luôn mãi. Xin cho Cộng Đoàn chúng con thêm số người dấn thân phụng sự Chúa. Xin cho vị Bề Trên của chúng con được ơn trên soi sáng, hầu biết hướng dẫn chúng con, và nhiệt thành chăm lo cho chúng con hằng tiến đức. Xin cho các Tập Sinh bền chí vững vàng, cho các Khấn Sinh được nồng nàn sốt mến, và cho tất cả mọi người trong Cộng Đoàn được thông dự vào Thần Trí mà Đấng Sáng Lập của chúng con, xưa kia đã được thấm nhuần sung mãn. Amen.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!