Phụng vụSuy niệm Chúa nhật

Lễ Chúa Cứu Thế 16/7

Lễ Chúa Cứu Thế 16/7
Mừng Lễ Chúa Cứu Thế hôm nay, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trước tiên nhớ đến những kinh nghiệm sống quý giá của những bậc tiền nhân trong hội Dòng với Chúa Giêsu Cứu Thế, về sự tín nhiệm của Chúa, Đấng đã kêu gọi các ngài đến phục vụ Người, cho những thế hệ kế tiếp như “những tồn khoản trao tay” (1Tm 6,20). Sự phát triển mạnh mẽ của của hội Dòng trên thế giới ngày nay nói chung và Việt Nam nói riêng, đều nhờ công sức của các ngài, những người đã được Chúa Giêsu Cứu Thế kêu gọi để họ ở với Người và để được Người sai đi rao giảng Tin mừng (x.Mc 3,17)
Từ những kinh nghiệm thiêng liêng phát xuất bởi sự gặp gỡ thiết thân với Chúa Giêsu và qua lối sống đặc thù thấm đượm tinh thần Anphongsô trong mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đinh trên thập giá, đã là một kinh nghiệm thúc đẩy các ngài hăng say dấn thân rao giảng về Chúa Giêsu “sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1Cr 24), và mang lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đến cho những người nghèo bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề cuộc sống trên thế giới.
Vì thế, mừng Lễ Chúa Cứu Thế hôm nay là dịp thúc đẩy từng tu sĩ DCCT hướng về Đấng đã chạm đến trái tim của mình, biến đổi mình trở thành “những người trợ giúp, đồng hành và thừa tác viên của Đức Giêsu Kitô trong công trình vĩ đại của ơn cứu chuộc” (HP 2).
Giữa những làn sóng dữ của các trào lưu tôn sùng lối sống cá nhân, ích kỷ, tục hóa và hưởng thụ… nếu đời sống đức tin của tu sĩ DCCT ngày càng yếu, thì sự hào hứng và lòng nhiệt thành quảng đại xuất phát từ cuộc gặp gỡ hiện sinh với Đức Giêsu trong tin mừng sẽ bi phai lạt, kéo theo việc mất hứng thú với sứ mạng đến với muôn dân, sẽ mất đi sức mạnh ngôn sứ, mất đi sự sẵn sàng, tính thân thiện gần gũi và phong thái giản dị, cởi mở vốn có, và mất luôn khả năng khơi dậy sự kinh ngạc và lòng biết ơn Chúa về những gì Người đang thực hiện cho mỗi người.
Mừng Lễ Chúa Cứu Thế hôm nay, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế được mời gọi tái khẳng định việc phải chọn bản vị Đức Kitô làm trung tâm của đời mình để tiếp nối sự hiện diện và hoạt động của Ngài trên trần gian, ngày càng gắn bó mật thiết hơn với Ngài, để Ngài và Thần khí tình yêu của Ngài ở giữa, hình thành và duy trì cộng đoàn chúng ta, vì càng gắn bó mật thiết với Ngài bao nhiêu, chúng ta càng liên kết chặt chẽ với nhau trong đời thánh hiến và sứ vụ bấy nhiêu (x. HP 23).
Kinh nghiệm về Chúa Giêsu Cứu Thế thúc đẩy các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế mạnh dạn đến với những người nghèo bị bỏ rơi với niềm phấn khởi của người phục vụ, không phải niềm vui những kẻ chinh phục chiến thắng. Đó là việc chia sẻ về những ân phúc, về những sự tốt lành, thiện hảo, về những gì chúng ta đã thấy, đã nghe và đã kinh nghiệm được về tình yêu hiến dâng của Chúa Giêsu Cứu Thế trong tư cách cá nhân và cả trong tư cách là cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế, để thật sự trở nên chứng nhân của Chúa Cứu Thế cho một thế giới bị tổn thương đang cần được chữa lành.
Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cha thánh Anphong sô, các thánh và các chân phúc trong Dòng, xin Chúa Giêsu Cứu Thế khơi dậy đặc sủng cho hội Dòng và ban Thần khí của Người cho từng thành viên, để mỗi tu sĩ được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ (x.2Tm ,6-8). Lm. Giuse Ngô Kha

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!