Nghi thứcPhụng vụ

Lời Chúc Lành Cuối Lễ

Lời Chúc Lành Cuối Lễ

Mùa Vọng

Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi, nhờ việc Con Chúa đến trong ánh huy hoàng, thánh hoá và đổ tràn phúc lành của Ngài cho anh chị em là những kẻ tin Con Một Chúa đã đến và mong đợi Người sẽ đến.

Ð. A-men.

Chủ tế: Xin Thiên Chúa làm cho anh chị em, trong cuộc sống hiện tại được bền vững trong đức tin, vui mừng trong đức cậy, và sinh hoa kết quả trong đức mến.

Ð. A-men.

Chủ tế: Anh chị em vui mừng sốt sắng đón nhận Ðấng Cứu chuộc chúng ta đến trong xác phàm, Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em phần thưởng cuộc sống đời đời khi Người vinh quang ngự đến lần thứ hai.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Lễ giáng sinh

Chủ tế: Thiên Chúa vô cùng thiện hảo đã nhờ Con của Ngài nhập thể mà xua đuổi bóng tối trần gian và nhờ Con của Ngài Giáng Sinh vinh hiển mà sáng soi đêm (ngày) cực thánh này. Xin Ngài xóa tan bóng đen tật xấu khỏi anh chị em, và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức.

Ð. A-men.

Chủ tế: Thiên Chúa đã muốn nhờ Thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trọng đại Con Ngài Giáng Sinh đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em, và làm cho anh chị em thành những người loan báo Tin Mừng của Ngài.

Ð. A-men.

Chủ tế: Thiên Chúa đã dùng việc nhập thể của Con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài. Và xin Ngài làm cho anh chị em được dự phần với Hội Thánh trên trời.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Lễ Chúa hiển linh

Chủ tế: Xin Thiên Chúa, Ðấng đã kêu gọi anh chị em từ chốn tối tăm đến ánh sáng kỳ diệu của Ngài, xin thương đổ phúc lành của Ngài xuống trên anh chị em, và làm cho tâm hồn anh chị em, được vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Ð. A-men.

Chủ tế: Vì anh chị em tin tưởng bước theo Ðức Ki-tô, Ðấng hôm nay đã tỏ cho thế giới thấy Người là ánh sáng chiếu dọi nơi tối tăm. Xin Người cũng làm cho anh chị em trở nên ánh sáng cho anh chị em mình.

Ð. A-men.

Chủ tế: Ước gì sau khi hoàn tất cuộc lữ hành trần gian, anh chị em đến được với Ðấng mà nhờ ngôi sao dẫn đường, các đạo sĩ đã tìm kiếm và đã rất vui mừng gặp được. Người là Chúa Ki-tô, là ánh sáng bởi ánh sáng.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Dịp đầu năm

Chủ tế: Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành ban cho anh chị em muôn ơn: tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phúc lành của Ngài, và gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an xác mạnh.

Ð. A-men.

Chủ tế: Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy, và cùng với lòng nhẫn nại thánh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mến.

Ð. A-men.

Chủ tế: Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài, xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và thương dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Mùa chay

Chủ tế: Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Ðấng đã dùng cuộc khổ nạn của Con Một Ngài mà để lại cho anh chị em gương mẫu yêu thương, ban cho anh chị em được lãnh nhận ơn phúc lành khôn tả của Ngài, nhờ việc phục vụ Thiên Chúa và loài người.

Ð. A-men.

Chủ tế: Xin cho anh chị em được lãnh nhận phúc trường sinh bởi Ðấng mà anh chị em tin là nhờ cái chết tạm thời của Người, anh chị em được thoát khỏi cái chết muôn đời.

Ð. A-men.

Chủ tế: Ước gì khi noi gương khiêm nhường của Ðức Ki-tô, anh chị em được thông phần sự sống lại của Người.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Vọng phục sinh và lễ phục sinh

Chủ tế: Nhân ngày đại lễ phục sinh hôm nay, xin Thiên Chúa toàn năng tuôn đổ phúc lành và thương gìn giữ anh chị em khỏi sa vòng tội lỗi

Ð. A-men.

Chủ tế: Nhờ mầu nhiệm Ðức Giêsu sống lại Thiên Chúa đã cứu chuộc và dẫn đưa anh chị em vào đời sống mới, xin Người cũng cho anh chị em được hưởng phúc trường sinh.

Ð. A-men.

Chủ tế: Sau những ngày kỷ niệm cuộc thương khó, hôm nay anh chị em hoan hỷ mừng lễ Chúa phục sinh. Vậy xin Thiên Chúa ban ơn trợ lực, giúp anh chị em phấn khởi đạt tới lễ Vượt Qua muôn đời.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Mùa phục sinh

Chủ tế: Thiên Chúa Ðấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của Con Một Ngài, xin ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài.

Ð. A-men.

Chủ tế: Nhờ Con Một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi, nhờ ơn Người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của Người đến muôn đời

Ð. A-men.

Chủ tế: Nhờ tin vào Con Một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây, nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được đến với Người trong Nước Trời.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Lễ thăng thiên

Chủ tế: Hôm nay Con Một Thiên Chúa đã lên trời cao và mở lối cho anh chị em vào nơi chính Người đang ngự trị, xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho anh chị em.

Ð. A-men.

Chủ tế: Như Chúa Ki-tô sau khi phục sinh đã tỏ mình ra cho các môn đệ thấy thế nào, thì khi Người đến xét xử, xin Thiên Chúa cũng cho Người tỏ ra nhân từ với anh chị em đến muôn đời như vậy.

Ð. A-men.

Chủ tế: Anh chị em tin Ðức Ki-tô đang uy linh hiển trị cùng Chúa Cha, ước chi anh chị em cũng có thể vui mừng cảm nghiệm được Người đang ở cùng anh chị em mọi ngày cho đến tận thế như lời Người đã hứa.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Lễ hiện xuống

Chủ tế: Xin Thiên Chúa là Cha sự sáng, Ðấng đã thương ban Thánh Thần Bảo Trợ để soi sáng lòng trí các môn đệ, ban cho anh chị em được hưởng phúc lành của Ngài và luôn được tràn đầy ân huệ của cùng một Thánh Thần.

Ð. A-men.

Chủ tế: Xin ngọn lửa đã xuất hiện cách lạ lùng trên các môn đệ tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi sự dữ, và làm cho tâm hồn anh chị em được tràn đầy ánh sáng của ngọn lửa ấy.

Ð. A-men.

Chủ tế: Xin Ðấng đã đoái thương kết hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau để tuyên xưng một đức tin duy nhất, làm cho anh chị em được kiên vững trong cùng một đức tin, và nhờ đức tin ấy, xin Ngài ban cho anh chị em đi từ cảnh trông đợi đến chỗ được nhìn thấy Chúa nhãn tiền.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Thường niên I

Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng mở lượng khoan hồng giáng phúc cho anh chị em, ban cho anh chị em ơn khôn ngoan hiểu biết, để nhờ đó, anh chị em được hưởng ơn cứu độ muôn đời.

Ð. A-men.

Chủ tế: Xin Thiên Chúa lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của anh chị em, và giúp anh chị em kiên trì làm việc lành phúc đức.

Ð. A-men.

Chủ tế: Xin Thiên Chúa dẫn lối cho anh chị em đến cùng Người, và chỉ đường cho anh chị em sống hoà thuận yêu thương.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Thường niên II

Chủ tế: Xin Thiên Chúa là Ðấng hằng nâng đỡ ủi an, cho anh chị em được hưởng một cuộc đời thái bình thịnh vượng, và ban tặng anh chị em muôn phúc lộc chan hoà.

Ð. A-men.

Chủ tế: Xin Người hằng thương giải cứu anh chị em khỏi muôn điều ác hại, và cho anh chị em được một lòng sắt son mến yêu Người.

Ð. A-men.

Chủ tế: Ước chi khi còn ở đời này, nhờ được thấm nhuần ơn tin cậy mến, anh chị em sinh được nhiều hoa quả thiêng liêng là việc lành phúc đức, để mai sau được hưởng phúc trường sinh.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Lễ Ðức Mẹ Ma-ri-a

Chủ tế: Thiên Chúa từ bi nhân hậu đã muốn cho Con Một Người/ sinh làm con Ðức Mẹ Ma-ri-a trọn đời đồng trinh để cứu chuộc nhân loại. Xin Người ban cho anh chị em muôn phúc lộc dồi dào.

Ð. A-men.

Chủ tế: Nhờ Ðức Mẹ, anh chị em đã được hồng phúc đón nhận Ðức Ki-tô là nguồn mạch sự sống muôn đời. Ước gì trong mọi nơi mọi lúc, anh chị em hằng được cảm thấy tay Mẹ hiền âu yếm chở che.

Ð. A-men.

Chủ tế: Hôm nay anh chị em họp mừng đại lễ kính Ðức Mẹ Ma-ri-a. Ước chi ngày lễ này đem lại cho toàn thể anh chị em nguồn vui thiêng liêng cao quý, và phần thưởng lớn lao trên trời.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Lễ hai thánh Phê-rô và Phao-lô

Chủ tế: Nhờ lời tuyên xưng của thánh cả Phê-rô tông đồ, Thiên Chúa toàn năng đã củng cố đức tin của anh chị em trên nền tảng đức tin vững vàng của Hội Thánh. Vậy xin Người giáng phúc cho anh chị em.

Ð. A-men.

Chủ tế: Thiên Chúa đã dùng lời rao giảng của thánh Phao-lô tông đồ để không ngừng giáo huấn anh chị em, xin Người cũng dùng gương sáng của thánh nhân làm cho anh chị em nhiệt thành hăng hái đi chinh phục nhiều người về cho Ðức Ki-tô.

Ð. A-men.

Chủ tế: Thánh Phê-rô, đấng mở cửa Nước Trời, đã bước lên thập tự, và thánh Phao-lô, vị tông đồ dân ngoại, đã phải đầu rơi, nên các ngài mới được khải hoàn thiên quốc. Giờ đây, xin các ngài cũng nguyện giúp cầu thay mà đưa dẫn chúng ta vào quê trời.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Lễ các thánh nam nữ

Chủ tế: Thiên Chúa là vinh dự và niềm vui của các thánh. Chính Người đã cho anh chị em được hoan hỷ mừng đại lễ hôm nay. Vậy xin Người cũng ban cho anh chị em muôn phúc lộc chan hoà.

Ð. A-men.

Chủ tế: Chính nhờ lời các thánh chuyển cầu Thiên Chúa đã giải cứu anh chị em khỏi bao tai biến trong cuộc đời hiện tại. Vậy xin Chúa cho anh chị em biết theo đòi bắt chước đời sống gương mẫu của các ngài. Xin Chúa cũng cho anh chị em biết chuyên cần phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

Ð. A-men.

Chủ tế: Xin cho anh chị em được chung hưởng niềm vui cùng các thánh trên trời, nơi Giáo Hội hoan hỷ thấy con cái mình được sum họp cùng muôn thần thánh để hưởng phúc bình an muôn đời.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Lễ cầu cho tín hữu đã qua đời

Chủ tế: Thiên Chúa là Ðấng hằng nâng đỡ ủi an, đã lấy tình thương khôn tả mà tạo dựng con người, và khi cho Con Một Người sống lại, Người đã ban cho các tín hữu niềm hy vọng được phục sinh. Giờ đây, xin Người thương tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên anh chị em.

Ð. A-men.

Chủ tế: Xin Người cho tất cả chúng ta còn đang sống được ơn tha tội, và cho các tín hữu đã qua đời được chung hưởng ánh sáng và bình an.

Ð. A-men.

Chủ tế: Chúng ta tin thật rằng Ðức Ki-tô đã từ cõi chết sống lại. Vậy chớ gì chúng ta cũng sẽ được cùng Người hưởng vinh phúc thiên thu.

Ð. A-men.

Chủ tế: Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và X Con và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Ð. A-men.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!