Phụng vụSuy niệm ngày thường

LỜI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CỦA THÁNH PHÊRÔ

LỜI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CỦA THÁNH PHÊRÔ

(NGÀY 22/02: LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của ngày lễ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thiết lập Hội Thánh trên nền đá vững bền là lời tuyên xưng đức tin của thánh Tông Đồ Phêrô, xin Chúa gìn giữ Hội Thánh khỏi nao núng giữa cảnh đời thử thách gian nan.

Lễ kính Tông Tòa Thánh Phêrô nhắc chúng ta nhớ lại sứ mạng Đức Kitô đã trao phó cho vị thủ lãnh các Tông Đồ. Nhờ đặc ân không sai lầm, thánh Phêrô là người bảo đảm đức tin của các anh em trong Tông Đồ Đoàn. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích từ sách Công Vụ Tông Đồ, thánh Phêrô thuật lại chuyện dân ngoại ăn năn trở lại: Nếu Thiên Chúa đã ban cho dân ngoại cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa?

 

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Lêô Cả đã cho thấy: Đức tin của thánh Phêrô là nền tảng vững vàng của Hội Thánh: Này anh Simon Phêrô, Thầy đã biết anh trước khi gọi anh ra khỏi thuyền, và đã cắt đặt anh làm người lãnh đạo dân của Thầy. Thầy đã trao cho anh chìa khóa Nước Trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phêrô nói: Tôi thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 22, vịnh gia đã cho thấy: Chúa chính là mục tử, và người đã dùng các trung gian để chăn dắt Dân của Người: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.  Câu Tung Hô Tin MừngAnh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Trong bài Tin Mừng, sau lời tuyên xưng của thánh Phêrô, Đức Giêsu đã chính thức nói: Anh là Phêrô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời.

Qua các bài đọc Lời Chúa và những yếu tố đi kèm của Phụng Vụ hôm nay, chúng ta thấy: Lòng tin của thánh Phêrô là đá tảng, trên đó, Chúa đã xây Hội Thánh của Người. Chúa đã trao cho thánh nhân quyền dạy dỗ, quyền thánh hóa, và quyền lãnh đạo Dân Chúa. Hội Thánh được xây dựng trên nền đá vững chắc là lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô, nhưng, đức tin cần phải được thanh luyện qua những thử thách, cho nên, trong Lời Tổng Nguyện, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa gìn giữ Hội Thánh khỏi nao núng giữa cảnh đời thử thách gian nan.

Lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô cực kỳ quan trọng, đến nổi, Chúa đã trao chìa khóa Nước Trời cho thánh nhân. Satan chống phá Hội Thánh của Đức Kitô cũng ở điểm này. Chúng ta được cứu độ là nhờ ân sủng, nhưng, không phải ân sủng chung chung, mà là, ân sủng của Đức Kitô. Chúng ta được cứu độ là nhờ đức tin, nhưng, không phải đức tin chung chung, mà là, đức tin vào Đức Kitô. Chúng ta chỉ có một Đấng Cứu Độ Duy Nhất là Đức Kitô. Đây chính là lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô, mà Satan luôn dùng mọi chiêu trò, để làm cho chúng ta lung lạc, xa rời khỏi đức tin đá tảng này. Ước gì, khi mừng Lễ Tông Tòa Thánh Phêrô, chúng ta biết luôn lấy lòng tin mà quy phục Thiên Chúa, qua quyền giáo huấn, quyền thánh hóa, và quyền lãnh đạo của các Đấng Bản Quyền, để đức tin của chúng ta được xây dựng vững vàng trên Đá Tảng Đức Tin Tông Truyền, hầu chúng ta có đủ sức mạnh để đương đầu với các thế lực, luôn đe dọa, hầu làm sai lạc đức tin của chúng ta. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!