Phụng vụSuy niệm ngày thường

MÙA CHAY SỐNG BA TƯƠNG QUAN: CHÚA – TA – NGƯỜI

MÙA CHAY SỐNG BA TƯƠNG QUAN: CHÚA – TA – NGƯỜI

 

Bố thí, cầu nguyện, ăn chay là ba việc làm trọng yếu mà Hội Thánh luôn nhắc nhở con cái mình thực hành vào mỗi dịp đầu Mùa Chay Thánh.

Mùa Chay là Mùa Cháy bừng lửa bác ái qua các việc làm bố thí, yêu thương chăm sóc những người xung quanh, nhất là, những người bé mọn đang cần được giúp đỡ.

Mùa Chay là Mùa Chạy vào phòng đóng cửa lại để cầu nguyện, chạy vào lòng Cha thương xót vô bờ.

 Mùa Chay là Mùa Chảy lệ thống hối ăn năn, ăn chay hãm mình, luyện tập chiến đấu.

Mùa Chay là mùa làm sống lại các mối tương quan: với tha nhân qua việc bố thí, với Cha trên trời qua việc cầu nguyện, và với chính mình qua việc chay tịnh.

Tự bản chất con người là một hữu thể có tương quan. Con người không thể sống, tồn tại và phát triển mà không cần đến các mối tương quan. Ba mối tương quan: Tương quan với Thiên Chúa, tương quan với tha nhân và tương quan với chính mình cùng lớn lên và cùng hỗ trợ lẫn nhau. Nếu một trong ba yếu tố này bị thiếu hụt hoặc bị xao lãng, thì hai yếu tố còn lại sẽ bị ảnh hưởng. Như ba chân của một chiếc kiềng, ba chân đều cần thiết để chiếc kiềng có thể đứng vững, mỗi chân tựa vào hai chân còn lại. Mùa Chay là dịp thích hợp để quay về, làm mới lại các mối tương quan: với Chúa, với tha nhân, và với chính mình.

Ba mối tương quan: tương quan với Thiên Chúa, tương quan với tha nhân và tương quan với chính mình cùng nhau triển nở, nhưng ở mỗi thời điểm khác nhau, chúng ta có thể thấy chiều kích này cần được nhấn mạnh hơn hai chiều kích kia.

Đôi khi, chúng ta cần phải gia tăng tương quan với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện nhiều hơn, tín thác vào Người nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn trước ý muốn của Người và lắng nghe Lời Người chăm chú hơn.

Nhiều lúc, tương quan với tha nhân cần được nhấn mạnh hơn: thực thi bác ái, rộng mở tấm lòng phục vụ tha nhân, giúp đỡ người nghèo khó nhiều hơn…

Cũng có lúc, chúng ta phải dành ưu tiên tương quan với chính mình, dùng việc chay tịnh, hãm mình ép xác, để khắc chế những thói hư tật xấu, với thái độ chấp nhận con người yếu đuối mỏng dòn của mình và cộng tác với ơn Chúa để hoàn thiện mình mỗi ngày.

Mùa Chay là thời khắc quan trọng Chúa đưa chúng ta vào trong sa mạc để thỏ thẻ, tâm tình. Chúng ta phải chú tâm, để lắng nghe những lời mời gọi của Chúa Thánh Thần và biện phân những ưu tiên nào, mà Người mời gọi chúng ta, ngay tại mỗi thời điểm cụ thể, của cuộc sống này. Ước gì chúng ta sống thật triển nở ba chiều kích: bố thí, cầu nguyện, và ăn chay qua việc nuôi dưỡng và làm mới lại các mối tương quan: với Thiên Chúa, với tha nhân, và với chính mình trong Mùa Chay Thánh này! Ước gì được như thế!  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!