Góc tư vấn

Mười Ðiều Răn dành cho người lái xe

Mười Ðiều Răn dành cho người lái xe theo tinh thần Kitô.

Bạn hãy bắt đầu cuộc hành trình với lời cầu nguyện, và Bạn hãy kết thúc chuyến đi với lời cầu nguyện. Ðó là “điều răn thứ nhất và thứ mười” trong số 10 điều răn dành cho những người lái xe, do Hiệp Hội Quốc Tế về Sự An Toàn Trên các Ngả Ðường, có trụ sở tại Luân Ðôn, Anh Quốc, phổ biến mới đây. Hiệp hội nầy đã được thành lập cách đây 60 năm, và hiện có những thành viên tại các nước như Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Tân Tây Lan và một số quốc gia bên Phi Châu, Trinité-Tobago, Bahamas, với tổng số thành viên là 16,000. Hiệp Hội quốc tế của những người lái xe nầy, nhằm phổ biến những ấn phẩm nói về những dịch vụ lo cho sự an toàn trên các ngả đường. Hiệp Hội cũng nhằm đưa ra những lời khuyên thiết thực, nhằm giúp cho các thành viên, tức những người lái xe, biết cách sống đức tin của mình khi lái xe. Sau đây là 10 “điều răn” cho những người lái xe theo tinh thần Ðức Kitô:

 1. Hãy bắt đầu cuộc hành trình với lời cầu nguyện.
  2. Nếu bạn đi trễ, thì sẽ đến trễ.
  3. Rượu không phải để cho người lái xe dùng.
  4. Nếu người lái xe kia nhường cho bạn nhập vào đường xe, thì bạn hãy ra dấu cám ơn người đó.
  5. Nếu bạn lỡ cản trở lưu thông của xe khác, thì hãy ra dấu xin lỗi.
  6. Bạn hãy nhường đường cho những tài xế vội vả, lấn lấy đường xe, để họ vượt qua bạn.
  7. Bạn hãy lái xe làm sao, để khi gặp một xe cảnh sát bất ngờ xuất hiện, thì bạn vẩn bình tỉnh.
  8. Bạn hãy nhường khoảng cách đầy đủ cho những xe taxi và những xe có kéo theo xe phụ.
  9. Bạn đừng bao giờ gia tăng tốc độ, mà ngược lại, hãy giãm tốc độ khi cần, khi người lái xe kia muốn lấn vào đường xe của bạn.
  10. Bạn hãy kết thúc cuộc lái xe với lời cầu nguyện.

Ðó là những điều luật giúp những người lái xe giữ an toàn cho chính mình và cho kẻ khác. Nguyên tắc chung và căn bản nhất là biết nhường nhịn, và có thái độ lễ phép cả khi lái xe. Ngoài bản 10 điều răn trên, thì còn có những bản văn giúp cho người lái xe cầu nguyện trước và sau khi lái xe. Những bản văn giúp cầu nguyện nầy nhắc cho những người lái xe về những nguy hiễm, có hại cho sự an toàn trên đường, mà họ cần phải loại bỏ ra khỏi thái độ sống khi lái xe. Ðó là những nguy hiểm sau đây: lối lái xe muốn thống trị vượt hơn kẻ khác, sự ham thích tốc độ nhanh, sự nô lệ cho thời giờ, và việc uống rượu. Nếu ra đi trễ, thì phải chấp nhận đến trễ. Do đó, đừng hấp tấp vội vàng. Ðừng lấn đường xe của kẻ khác. Cần sống đức tin, cả trong việc lái xe. Ðó là điều mà Hiệp Hội Quốc Tế những người lái xe nhắm đến, khi cho công bố 10 điều răn cho người lái xe theo tinh thần Ðức Kitô.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!