Tâm tình độc giả

NGOẠI GIAO BẰNG CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH

Chào các bạn,

Mình đã gặp nhiều nhà ngoại giao, như là Đại sứ và Bộ trưởng Ngoại giao, của nhiều nước ở Washington DC. Và mình nhận thấy những nhà ngoại giao thành công nhất, nghĩa là được nhiều người thương nhất, là những người ngoại giao bằng chân tình và trái tim chân thật của họ.

Các nhà ngoại giao không ấn định chính sách của nước họ, họ chỉ là người (1) chuyển tải sứ điệp của nước họ đến các nước khác và (2) làm cho các nước khác yêu mến nước họ. Chuyển tải sứ điệp thế nào để người ta đồng ý với mình, và khi người ta không đồng ý thì người ta cũng vẫn có thiện cảm với mình và cố gắng hiểu chính sách của nước mình. Làm cho người ta yêu mến nước mình thì việc chính là làm cho người ta yêu mến mình – nếu người ta yêu mến mình thì tự nhiên người ta yêu nước mình.

Cả hai công việc đó để được thành công thì người ta phải thấy mình là người (1) chân thật, (2) tôn trọng người ta, (3) và thân thiện với người ta vì tình cảm tự nhiên giữa người và người.

– Người chân thật luôn được mọi người khắp thế giới yêu mến. Đây là quy luật tâm lý bất biến của con người.

– Tôn trọng người ta luôn làm người tôn trọng và mến mình. Đây cũng là một quy luật tâm lý bất biến.

– Thân thiện vì tình cảm tự nhiên giữa người với người thì tình cảm tự nhiên nẩy nở giữa hai người.

Chính vì thế mà có nhiều khi ta có thể thấy Đại sứ của một nước, đặc biệt là nước Mỹ, có thể chẳng có kinh nghiệm chính trị gì ghê gớm, nhưng là người đi đâu ai cũng mến. Ví dụ nổi tiếng nhất là Shirley Temple, diễn viên điện ảnh từ lúc còn nhỏ xíu, sau này được cử làm Đại sứ Mỹ ở Ghana và Czechoslovakia.

Đương nhiên là có nhiều Đại sứ rất sắc bén về chính trị, nhưng các vị đó lại thường có điểm yếu là nhìn thấy sắc bén và thông thái, nhưng không ấm áp và thân thiện gần gũi như những thiên tài ngoại giao, và đương nhiên là không thành công bằng những thiên tài. Các thiên tài dùng trái tim dịu dàng ấm áp và chân thật của họ, tức là con người thật của họ, làm ngoại giao cho họ.

Điều này có lẽ các bạn cũng đều đã thấy. Có nhiều người đi đâu cũng được người ta mến, và những người đó thường được cơ quan gửi đi đàm phán về những vấn đề rất căng với người khác mà cơ quan đang phải đối phó.

Các bạn khi ra đời, thành công hay không là nhờ có nhiều người thương mình hay không. Và người ta thương mình hay không là chính con người đáng yêu bên trong của mình – bên trong của mình luôn tự tỏ lộ ra bên ngoài rất rõ, chúng ta không thể giả vờ màu mè bên ngoài mà qua mắt được ai.

Vậy hãy để con người bên trong của bạn – chân thật, kính trọng, thân thiện tự nhiên – làm ngoại giao cho bạn, để đưa bạn đến thành công.

Chúc các bạn thành công.

Mến,

Hoành

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!