Phụng vụSuy niệm ngày thường

NHỜ TÌNH THƯƠNG TUYỆT VỜI CỦA CHÚA

NHỜ TÌNH THƯƠNG TUYỆT VỜI CỦA CHÚA

(THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ tình thương tuyệt vời của Chúa, chúng ta được hưởng muôn phúc lộc chan hòa, xin Chúa giúp chúng ta biết từ bỏ tội lỗi và trở nên con người mới, để được vào Quê Trời hưởng phúc vinh quang.

Nhờ tình thương tuyệt vời của Chúa, chúng ta được hưởng muôn vàn phúc lộc. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thư gửi tín hữu Hípri cho thấy: sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa thật lạ lùng, không thể hiểu nổi: Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ.

Nhờ tình thương tuyệt vời của Chúa, chúng ta được hưởng muôn vàn phúc lộc. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Gioan Phisơ cho chúng ta biết: Nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha. Đức Giêsu Kitô là Thượng Tế của chúng ta, thân xác quý giá của Người là hy lễ của chúng ta. Người đã hiến tế trên bàn thờ thập giá, để đem lại ơn cứu độ cho mọi người.

Nhờ tình thương tuyệt vời của Chúa, chúng ta được hưởng muôn vàn phúc lộc, cho nên, chúng ta hãy cứ vững tin vào tình thương của Thiên Chúa, Người sẽ giải cứu chúng ta khỏi những lúc ngặt nghèo, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Đanien đã cho chúng ta thấy: lòng trông cậy vững vàng của bà Susanna, và Chúa đã dùng Đanien để giải cứu bà. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 22, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi kêu xin: Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.

 

Nhờ tình thương tuyệt vời của Chúa, chúng ta được hưởng muôn vàn phúc lộc, cho nên, chúng ta hãy biết sám hối, quay về, đáp lại tình yêu của Chúa, như câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Đức Chúa phán: Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống.

Nhờ tình thương tuyệt vời của Chúa, chúng ta được hưởng muôn vàn phúc lộc, cho nên, chúng ta được cứu độ là do tình yêu hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa, chứ không phải do công trạng của chúng ta. Chúa chấp tội, thì ai có thể đứng vững được, vì thế, trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Hội Thánh không ngừng dạy rằng: chúng ta được nên thánh, không phải bởi những việc làm, hay những cố gắng của riêng mình, nhưng là, bởi ân sủng của Chúa, Đấng luôn luôn đi bước trước. Ngay cả khát vọng được thanh tẩy cũng đến với chúng ta, nhờ sự tuôn đổ và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta được nên thánh cách nhưng không, bởi vì, không có gì đi trước việc nên thánh, không phải đức tin, cũng không phải việc làm, mà chính là do ân sủng. Ân sủng Chúa trao ban thì vượt quá năng lực của lý trí và ý chí của chúng ta. Ước gì chúng ta luôn biết khiêm nhường: chân nhận con người mỏng dòn yếu đuối của mình, để chúng ta biết cậy nhờ vào tình yêu, lòng thương xót của Chúa, và để rồi, chúng ta cũng biết cảm thông với những yếu đuối xác hồn của nhau, và cùng giúp nhau nỗ lực sống tốt, hầu đền đáp lại phần nào, tình yêu thương vô bờ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!