Nghi thứcPhụng vụ

Những Kinh Nguyện của Ðạo Binh Ðức Mẹ Legio Mariae (Legion of Mary)

Những Kinh Nguyện của Ðạo Binh Ðức Mẹ

Legio Mariae (Legion of Mary)

 

 

 

 1. Kinh Khai Mạc

(Bắt đầu buổi họp)

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Amen.

* Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần…

 1. Lạy Chúa, xin hãy mở môi con.
 2. Và miệng con sẽ cao rao lời ngợi khen Chúa.
 3. Lạy Thiên Chúa, xin lưu tâm giúp đỡ con.
 4. Lạy Chúa, xin mau mau cứu giúp con.
 5. Sáng danh Ðức Chúa Cha…
 6. Như đã có trước vô cùng…

* Lần hạt 50.

* Kinh “Lạy Nữ Vương”.

 1. Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
 2. Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng ta hãy cầu nguyện:

Lạy Cha, Con Một Cha đã sắm sẵn cho chúng con

phần thưởng cứu rỗi đời đời, bởi công Người đã sống,

đã chết và đã sống lại.

Nay chúng con kính nhớ các mầu nhiệm ấy

trong phép Rất Thánh Môi Khôi Ðức Trinh Nữ Maria,

thì xin Cha ban cho chúng con được bắt chước gương lành

tích chứa trong các mầu nhiệm ấy, và lãnh phần hưởng hứa ban.

Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

 1. Amen.
 2. Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu
 3. Thương xót chúng con.
 4. Trái Tim Vô Nhiễm nguyên tội Ðức Bà Maria.
 5. Cầu cho chúng con.
 6. Thánh Giuse
 7. Cầu cho chúng con.
 8. Thánh Gioan
 9. Cầu cho chúng con.
 10. Thánh Lu-y Maria Mong-Pho
 11. Cầu cho chúng con.

+ Nhân danh Cha…

 1. Kinh CATENA

(Nguyện giữa buổi họp.

Hội viên hoạt động phải giữ mỗi ngày)

Câu Dạo:

Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng,

rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận?

MAGNIFICAT:

* Linh hồn tôi + ngợi khen Ðức Chúa,

* Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

* Phận nữ tì hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

* Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

* Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

* Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

* Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường

* Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giầu có, lại đuổi về tay trắng.

* Chúa độ trì Ít -ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

* Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 1. Sáng danh Ðức Chúa Cha…
 2. Như đã có trước…

Câu Dạo:

Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng,

rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận?

 1. Lạy Ðức Maria chẳng mắc tội tổ tông truyền.
 2. Chúng con chạy đến cùng Bà, xin cầu cho chúng con.

Chúng ta hãy cầu nguyện :

Lạy Ðức Chúa Giêsu Kitô, Ðấng làm Trung gian cho

chúng con trước tòa Ðức Chúa Cha, Chúa đã phong Ðức

Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ Chúa, cũng làm Mẹ chúng con và

làm trung gian cho chúng con trước tòa Chúa. Nguyện Chúa

nhân từ, ban cho những ai đến xin ơn Chúa, đều vui mừng

lãnh được mọi ơn nhờ Ðức Mẹ.

 1. Amen

 1. Kinh Bế Mạc

(Ðọc lúc kết thúc buổi họp)

+ Nhân danh Cha…

 1. Chúng con trông cậy Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời,

xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện

trong cơn gian nan thiếu thốn,

Ðức Nữ Ðồng Trinh hiển vinh sáng láng.

 1. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 1. Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trung gian các ơn.

(Khi họp, thì đọc Thánh hiệu của Praesidium thay vì câu này)

 1. Cầu cho chúng con.
 2. Thánh Micae và Thánh Gabirie.
 3. Cầu cho chúng con.
 4. Lực lượng trên Trời là đạo binh Thiên Thần của Ðức Maria.
 5. Cầu cho chúng con.
 6. Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta.
 7. Cầu cho chúng con.
 8. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô.
 9. Cầu cho chúng con.

 1. Chúng ta hãy cầu nguyện :
 2. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang tòng quân dưới

lá cờ Ðức Bà Maria, được lòng tin Chúa,

lòng cậy Ðức Bà đầy đủ, như vậy chắc chắn sẽ thắng thế gian.

Xin ban cho chúng con đức Tin mạnh mẽ,

đức Tin sống bởi đức Mến, để chúng con có sức làm trọn mọi việc,

chỉ vì mến Chúa, và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ

Chúa ngự trong mình anh em chúng con,

đức Tin vững vàng không lay chuyển, tựa núi đá,

để chúng con an tâm vững chí giữa những cơn đau khổ,

những nỗi vất vả, những sự thất vọng ở đời, đức Tin dũng cảm,

khiến chúng con đảm đương và tiến hành không nghi ngại,

những công cuộc lớn lao cho sáng danh Chúa

và cứu rỗi các linh hồn, đức Tin làm cột lửa trong Legio chúng con,

dẫn đưa chúng con hằng hợp nhất và thẳng tiến,

để đốt lửa kính mến khắp nơi, để soi những người

còn ngồi trong bóng tối sự chết,

để đốt lòng những người nguội lạnh,

để hoàn sinh những linh hồn chết trong tội lỗi,

đức Tin hướng đạo, dẫn đưa chúng con trên đường an bình,

để sau cuộc đời chiến đấu này,

chúng con khỏi phải khóc than một hội viên nào đã hư mất,

Legio chúng con hết thảy được hội họp

trên Nước Mến Yêu, Nước Vinh Hiển Chúa. Amen.

 1. Xin cho linh hồn các hội viên chúng con đã qua đời

và linh hồn các tín hữu đã ly trần, nhờ ơn Chúa thương

xót, được nghỉ ngơi bằng yên.

 1. Amen.

Tiếp đến phép lành của Cha Linh Giám.

(Vắng Người, tất cả đọc: + Nhân danh Cha…)

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!