Giáo Hội Việt NamTin Giáo Hội

Phỏng vấn Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng về việc hướng tới một Giáo hội hiêp hành

PHỎNG VẤN ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG
VỀ VIỆC HƯỚNG TỚI MỘT GIÁO HỘI HIÊP HÀNH

1. Hướng tới một Giáo Hội Hiêp Hành: Hiệp Thông – Tham gia và Sứ vụ

2. Chương trình và những nét chính tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục tháng 10/ 2023

3. Những nét mới và quy chế tuyển chọn người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10/ 2023


Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!