Phụng vụSuy niệm ngày thường

QUYẾT TÂM PHỤNG SỰ CHÚA

QUYẾT TÂM PHỤNG SỰ CHÚA

(THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chính Chúa đã làm cho chúng ta biết ăn năn hối cải, và quyết tâm phụng sự Chúa, xin Chúa hằng thương soi sáng tâm hồn chúng ta, và nhậm lời chúng ta khẩn nguyện.

Quyết tâm phụng sự Chúa là điều chính đáng và phải đạo, bởi vì, Thiên Chúa luôn trung thành với lời Người đã hứa. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thư gửi tín hữu Hípri cho thấy: Cả lời hứa lẫn lời thề đều bất di bất dịch, và khi thề hứa, Thiên Chúa không thể nói dối được. Do đó, chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa, chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta.

Quyết tâm phụng sự Chúa, bởi vì, Thiên Chúa đã không tiếc gì với con người, ngay cả việc, ban cho chúng ta: chính Con Một của Người. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh đã nói: Thiên Chúa đã dùng Ngôi Lời của Người để tạo thành vũ trụ; Thiên Chúa không thể ban cho nhân loại ân huệ nào lớn hơn là làm cho Ngôi Lời trở nên Đầu của nhân loại, và nhân loại trở nên chi thể của Ngôi Lời, tức là Đức Kitô, khiến Đức Kitô vừa là Con Thiên Chúa vừa là con loài người.

Quyết tâm phụng sự Chúa, giữ vững niềm trông cậy nơi Chúa, Người sẽ không bao giờ để chúng ta thất vọng bao giờ, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Đanien đã cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã sai thiên sứ giải cứu Sácrác, Mêsác và Avết Nơgô trong lò lửa. Chính vì thế, trong bài Đáp Ca, ngôn sứ Đanien đã dâng lời ngợi khen Chúa: Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển.

Quyết tâm phụng sự Chúa, bởi vì, Chúa đã dùng Lời của Người mà thánh hóa, giải thoát chúng ta khỏi sự dối trá, lọc lừa của Satan. Câu Tung Hô Tin Mừng: mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ Lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Người Con chính là Ngôi Lời, là Lời Hằng Sống, là Sự Thật. Sự thật sẽ giải phóng chúng ta, nhưng, những người Dothái lại đang tìm cách thủ tiêu Đấng là Sự Thật, vì thế, Đức Giêsu nói: Tôi biết các ông là dòng dõi ông Ápraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Ước gì chúng ta biết để cho Lời Chúa thấm nhập vào chúng ta, để đôi mắt tâm hồn chúng ta được soi sáng mà nhận ra tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, nhất là, trong những tình cảnh tưởng chừng như khắc nghiệt nhất. Ước gì khi đối mặt với những khó khăn thử thách, chúng ta vẫn cứ giữ vững lòng tin, cậy, mến và quyết tâm phụng sự Chúa cho đến cùng. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!