Phụng vụSuy niệm ngày thường

SỐNG CHO PHẢI ĐẠO VỚI TỔ TIÊN

SỐNG CHO PHẢI ĐẠO VỚI TỔ TIÊN

(Ngày Mùng Hai Tết)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Ngày Mùng Hai Tết này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa dạy chúng ta phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay, nhân dịp đầu năm mới, chúng ta họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, và giúp chúng ta luôn sống cho phải đạo đối với các ngài.

Sống cho phải đạo với ông bà cha mẹ là sống như lời Ca Nhập Lễ hôm nay: Con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn, lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân.

Sống cho phải đạo với ông bà cha mẹ bằng cách hãy ca tụng các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Huấn Ca đã ca tụng: Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.

Sống cho phải đạo với ông bà cha mẹ là tôn kính ông bà cha mẹ, như trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô nhắc nhở: Hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.

Sống cho phải đạo với ông bà cha mẹ là biết cội rễ căn nguyên của mình, như lời Kinh Tiền Tụng của ngày lễ hôm nay, mà các nhà phụng vụ đã nhắc nhở chúng ta: Khi ngẫm xem muôn loài trong vũ trụ, tự nhiên chúng ta thấy vạn sự đều có cội rễ căn nguyên: chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ. Nhưng phải nhờ ơn Chúa mặc khải, chúng ta mới nhận biết Chúa là nguyên lý sáng tạo muôn loài, là Cha chung của tất cả chúng ta. Chúa đã ban sự sống cho tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng ta, để các ngài truyền lại cho con cháu. Chúa cũng đã ban cho các ngài ân huệ dư đầy, để chúng ta được thừa hưởng mà nhận biết, tôn thờ và phụng sự Chúa. Cội rễ căn nguyên của chúng ta chính là Chúa, vì thế, trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 127, vịnh gia đã cho thấy: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Câu Tung Hô Tin MừngHạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

 

Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu đã cho thấy: Đức Giêsu khiển trách các Kinh Sư và những người Pharisêu về việc hủy bỏ điều răn của Thiên Chúa và Người khẳng định: phải tuân giữ điều răn đó: Người hãy thảo kính cha mẹ. Vạn sự đều có cội rễ căn nguyên, tự tách mình ra khỏi nguồn cội là tự hủy diệt chính mình. Chúa chính là nguồn cội của chúng ta: kính sợ Chúa, thi hành ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ trở nên người nhà của Chúa, như lời Ca Hiệp Lễ hôm nay: Chúa nói: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. Ông bà cha mẹ là những người đã lưu truyền sự sống cho chúng ta, vì thế, chúng ta phải sống cho phải đạo với ông bà cha mẹ bằng cách thảo hiếu với các ngài, qua việc yêu thương, chăm sóc và cầu nguyện cho các ngài, nhất là, tiếp nối truyền thống đức tin mà các ngài đã sống và đã khuyên dạy con cháu thực hành theo những gì Chúa và Hội Thánh dạy. Qua Lời Nguyện Hiệp Lễ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhân dịp đầu năm mới, Chúa đã cho chúng ta được dự tiệc Mình và Máu Ðức Kitô. Ước gì nguồn sinh lực thần linh này: giúp chúng ta sống sao cho tròn chữ hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ, để mai sau, chúng ta được cùng các ngài vui hưởng phúc trường sinh. Ước gì được như thế!

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!