Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak

Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak

 

SỨ ĐIỆP GỬI QUÝ PHẬT TỬ NHÂN DỊP ĐẠI LỄ VESAK

Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn / HĐGMVN

Kể từ năm 1997, Bộ Đối thoại Liên tôn (trước đây gọi là Hội đồng Toà thánh về Đối thoại Liên tôn) hằng năm đều có sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak.

Các sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak:

Năm 2023: Phật tử và Kitô hữu chữa lành nhân loại và trái đất bị tổn thương bằng Lòng Từ Bi và Tình Yêu Vị Tha

Năm 2022: Phật tử và Kitô hữu kiên cường trong hy vọng

Năm 2021: Phật tử và Kitô hữu cổ vũ một nền văn hóa quan tâm và liên đới

Năm 2020: Phật tử và Kitô hữu xây dựng một nền văn hóa từ bi và huynh đệ

Năm 2019: Kitô hữu và Phật tử thăng tiến phẩm giá và quyền bình đẳng của phụ nữ và các trẻ nữ

Năm 2018: Phật tử và Kitô hữu cùng nhau ngăn chặn và chống tham nhũng

Năm 2017: Phật tử và Kitô hữu cùng nhau bước đi trên con đường phi bạo lực

Năm 2016: Phật tử và Kitô hữu cùng nhau cổ võ nền giáo dục sinh thái

Năm 2015: Phật tử và Kitô hữu cùng nhau chống lại nạn nô lệ hiện đại

Năm 2014: Phật tử và Kitô hữu cùng nhau cổ vũ tình huynh đệ

Năm 2013: Kitô hữu và Phật tử yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người

Năm 2012: Kitô hữu và Phật tử chia sẻ trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ về công lý và hòa bình qua việc đối thoại liên tôn

Năm 2011: Tìm chân lý trong tự do: Các Kitô hữu và Phật Tử sống chung hòa bình

Năm 2010: Kitô hữu và Phật tử tôn trọng sự sống con người như nền tảng cho sự tôn trọng toàn diện cuộc sống

Năm 2009: Kitô hữu và Phật tử đối thoại trong việc làm chứng cho tinh thần nghèo khó

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!