Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha

Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha

 

SỨ ĐIỆP PHỤC SINH URBI ET ORBI
CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Vào Chúa Nhật Phục Sinh, Đức Thánh Cha thường dâng Thánh Lễ Phục Sinh và ban phép lành Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới.

Các Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha:

Đức Phanxicô:

Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2022: “Bình an cho anh em!”

Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2021: “Đấng chịu đóng đinh, đã sống lại”

Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2020: “Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi, đã sống lại!”

Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2019: Chúa Kitô sống

Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2018: Chúa Giêsu, hạt lúa gieo vào lòng đất

Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2017: Đấng chăn chiên nhân lành đã phục sinh

Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2016: Chúa Giêsu là an bình của chúng ta

Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2015: Thiên Chúa đã tôn vinh Người


(Cập nhật ngày 17.4.2022)

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!