Mục vụ gia đình

Suy gẫm về định nghĩa tình yêu theo thánh Phaolô

Suy gẫm về định nghĩa tình yêu theo thánh Phaolô

Một trong những đoạn được trích dẫn nhiều nhất từ các thư của vị tông đồ Phaolô nhằm xác định phẩm chất của tình yêu đích thực.

“Tình yêu” là từ thường được dùng nhất trên thế giới hôm nay, nhưng không dễ để định nghĩa nó là gì? Đối với nhiều người tình yêu là một cảm giác đến rồi lại biến tan. Nếu đây là khía cạnh chắc chắn của tình yêu, thì nó không đạt đến được điểm cốt yếu của tình yêu theo Tin mừng.

Thánh Phaolô giải thích những phẩm chất khác nhau của “tình yêu” đích thực trong thư gửi tín hữu Côrintô. Đoạn văn thường được đọc trong nghi lễ hôn phối cho nên rất quen thuộc với mọi người.

Làm thế nào chúng ta có thể nắm bắt lời của thánh Phaolô và có thể đem ra thực hành ?

Dưới đây là những tư tưởng của thánh Phaolô mà chúng ta cần phải suy niệm mỗi ngày, nhất là những người đã kết hôn hoặc có mối quan hệ nào khác với ai đó. Những gì thánh Phaolô diễn tả là tình yêu bền vững thực sự, sẽ vượt thắng được cả thử thách của thời gian. Đó không phải là một cảm xúc chóng qua, nhưng là hành động của ý chí.

Nếu bạn muốn trải nghiệm “tình yêu đích thực”, bạn hãy yêu như thánh Phaolô đã nói :

“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn” (1Cor 13, 4-8).

Philip Kosloski/Aleteia

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!