Phụng vụSuy niệm Chúa nhật

SUY NIỆM LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

SUY NIỆM LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

Qua Lời Tổng Nguyện của ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng ta. Xin cho chúng ta biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng.

Bài đọc một của giờ Kinh Sách và bài đọc hai của Thánh Lễ, cả hai đều được trích từ thư của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Rôma cho thấy: Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Do đó, dù chúng ta có bị bách hại, bị làm khổ đến đâu đi chăng nữa, thì chúng ta cũng: vẫn có thể trung thành với Đức Kitô, và vẫn can đảm làm theo lời Người đã dạy: Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét anh em, cầu nguyện cho kẻ ngược đãi và vu khống anh em. Như vậy, anh em mới trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.

Bài đọc hai của giờ Kinh Sách, được trích từ thư của thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh gửi các chủng sinh chủng viện Kẻ Vĩnh năm 1843 cho thấy: Các vị tử đạo được thông phần cuộc chiến thắng của Đầu là Đức Kitô. Những gì thánh nhân khuyên nhủ các chủng sinh cũng giống như tâm tình của thư Hípri: Hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi nản chí sờn lòng.

Bài đọc một trong Thánh Lễ, được trích từ sách Macabê quyển 2 cho thấy: Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết chỉ trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa.

Bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 125 cho thấy: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. Câu Tung Hô Tin Mừng là: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Có thể nói: tất cả các bài đọc, và những yếu tố đi kèm theo các bài đọc của ngày lễ hôm nay, đều mang màu sắc đau thương, tang tóc, ảm đạm. Tuy nhiên, một gam màu tươi sáng đầy tràn hy vọng được phát ra từ chính Đức Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta: Máu Đức Kitô đã sinh ơn cứu độ cho chúng ta thế nào, thì máu của các thánh tử đạo cũng đã làm trổ sinh nhiều hoa trái đức tin dồi dào cho Hội Thánh như vậy. Chúng ta được mời gọi can đảm làm chứng, và trung thành mãi cho đến cùng như các bậc cha anh của chúng ta, và như Đức Kitô, Đấng đã hiến dâng mạng sống vì chúng ta.

Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta nhận thấy biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta: Chúa đã sáng tạo nên chúng ta, đã tìm kiếm chúng ta khi chúng ta lầm lạc, tìm thấy rồi, Chúa lại ban ơn tha thứ; Chúa trợ lực cho chúng ta khi chúng ta chiến đấu với Ba Thù; Chúa không bỏ mặc chúng ta, khi chúng ta lâm nguy; Khi chúng ta chiến thắng, Chúa đã đội mũ triều thiên, và tặng ban chính mình làm phần thưởng cho chúng ta. Khi nhận thấy tất cả những điều ấy, chúng ta hãy kêu lên: Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho, tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ. Chén cứu độ Chúa đã uống cạn, các thánh ngôn sứ, các thánh Tông Đồ, các thánh tử đạo cũng đã nâng chén, và đến lượt chúng ta, Chúa cũng mời gọi chúng ta: Can đảm lên, vì Thầy đã thắng thế gian. Ước gì chúng ta cũng biết can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng, như các bậc cha anh của chúng ta. Ước gì được như thế!

 

 Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!