Phụng vụSuy niệm ngày thường

SUY NIỆM LỄ THÁNH PHAOLÔ MIKI

SUY NIỆM LỄ THÁNH PHAOLÔ MIKI

(Ngày 06 tháng 02)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của ngày lễ: kính nhớ thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là nguồn sức mạnh của các thánh, Chúa đã gọi thánh Phaolô Miki và các bạn: bước lên Thập Giá, mà vào cõi trường sinh. Xin Chúa thương nhậm lời các ngài cầu thay nguyện giúp, mà cho chúng ta hằng can đảm tuyên xưng, và trung thành giữ vững đức tin đến hơi thở cuối cùng.

Can đảm tuyên xưng và trung thành giữ vững đức tin, bởi vì, chúng ta được nên công chính nhờ tin vào Đức Kitô. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô đã chứng minh: Thập Giá Đức Kitô đã kết thúc chế độ Lề Luật. Đức tin thay thế cho Luật Môsê, và đức tin dẫn đến tự do: Con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Nếu người ta được nên công chính do Lề Luật, thì hoá ra Đức Kitô đã chết vô ích.

Can đảm tuyên xưng và trung thành giữ vững đức tin, bởi vì, chúng ta luôn được mời gọi làm chứng cho Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trước khi chịu tử đạo, thánh Phaolô Miki đã nói: Tôi xin tuyên bố cùng quý vị là không có con đường nào đưa tới ơn cứu độ, ngoài con đường các Kitô hữu đang đi. Vì con đường đó dạy tôi tha thứ cho kẻ thù và mọi người đã xúc phạm đến tôi, cho nên, tôi vui lòng tha thứ cho nhà vua, và mọi người đã gây ra cái chết cho tôi, và tôi xin họ hãy ao ước đón nhận Bí Tích Thánh Tẩy của người Kitô hữu. Chúng ta phải hãnh diện về Thập Giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nơi Người, ta được giải thoát, được phục sinh, và được sống. Chúng ta đã được phúc, chẳng những, là tin vào Đức Kitô, mà còn, được chịu đau khổ vì Người.

Can đảm tuyên xưng và trung thành giữ vững đức tin, bởi vì, giao ước đã lập ra muôn đời Chúa nhớ mãi. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Các Vua quyển thứ nhất cho thấy: Vua Salômôn hằng vững tin vào giao ước, vào lời mà Đức Chúa đã hứa cùng các tổ tiên, cho nên, ông đã nài xin: Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán ‘Danh Ta sẽ ở đấy’; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây.

Can đảm tuyên xưng và trung thành giữ vững đức tin, bởi vì, ngay cả, chim sẻ và chim nhạn, còn được Chúa thương đoái đến, huống chi là chúng ta, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 83, vịnh gia đã cho thấy: Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa.

Để có thể can đảm tuyên xưng và trung thành giữ vững đức tin, chúng ta phải để Chúa chi phối lòng trí chúng ta, như câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Lạy Thiên Chúa, xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, và thương ban cho con luật pháp Ngài. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã trách các Kinh Sư và những người Pharisêu: gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm: Các ông lại bảo: ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘coban’, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo là những con người đã can đảm tuyên xưng và trung thành giữ vững đức tin đến hơi thở cuối cùng. Họ vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm; coi trọng luật Chúa hơn luật người phàm, dù cho, máu đổ đầu rơi, họ vẫn giữ vững lòng tin vào Đấng đã yêu thương và thí mạng vì họ. Ước gì chúng ta cũng biết giữ vững niềm tin của mình, nhất là, khi bị bách hại vì Danh Đức Kitô! Ước gì được như thế!  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!