Phụng vụSuy niệm ngày thường

TÂM HỒN NGHÈO KHÓ

TÂM HỒN NGHÈO KHÓ

(THỨ HAI TUẦN 8 TN NĂM CHẴN)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 8 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, để tất cả chúng ta được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa.

Tâm hồn nghèo khó để nhận ra mọi việc diễn tiến trong hòa bình trật tự, cho dẫu, thực tế toàn là những mất mát đau thương, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Gióp cho thấy: Ông Gióp đã mất hết của cải, rồi lại, mất luôn sức khoẻ. Mọi nỗi đau khổ như cô đọng trong con người ông: Mọi niềm hy vọng tiêu tan, bệnh tình vô phương cứu chữa, người thân phản bội, bạn bè chửi bới. Ông mất hết thể diện trước mặt người đời và trước mặt Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi.

Tâm hồn nghèo khó để nhận ra mọi việc diễn tiến trong hòa bình trật tự, cho dẫu, đó là điều lành hay điều dữ, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Cả cho thấy: Trong khi bị gian nan thử thách, ông Gióp đã nghiệm ra hương vị ngọt ngào của các ơn lành, để xoa dịu tâm hồn mình đang chìm ngập trong đau thương. Ông nói: Chúng ta đã đón nhận điều lành từ tay Thiên Chúa, thì tại sao lại không chịu đựng điều dữ?

Tâm hồn nghèo khó để nhận ra mọi việc diễn tiến trong hòa bình trật tự, cho dẫu,  những khó khăn thử thách, thì cũng chỉ nhằm tinh luyện đức tin của chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phêrô nói: Anh em còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách, những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 110, vịnh gia cũng cùng chung tâm tình này khi nói: Giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi. Sức mạnh việc Người làm, Người cho dân thấy rõ, khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân. Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời. Tôn danh Người thánh thiêng khả uý. Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. Chúa đã an bài cho mọi việc luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, Chúa biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Ước gì chúng ta có được tâm hồn nghèo khó, nghĩa là, sẵn sàng đón nhận tất cả từ Chúa, kể cả, những gì chúng ta cho là bất ổn. Ước gì chúng ta dám để cho Chúa kéo mình ra khỏi cái thế giới riêng và để cho Chúa dẫn dắt chúng ta đi trên những nẻo đường, mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Ước gì chúng ta xác tín rằng: của cải dư dật hay chẳng có thứ gì, điều lành hay điều dữ, tất cả là của Chúa: Chúa ban cho, Chúa lấy lại, tất cả đều tùy thuộc vào Chúa. Ước gì chúng ta luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh! Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!