Phụng vụSuy niệm ngày thường

TÂM HỒN THANH KHIẾT

TÂM HỒN THANH KHIẾT

(THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm cho con người tội lỗi lại trở nên tinh tuyền. Chính Chúa đã giải cứu chúng ta thoát khỏi cảnh tối tăm lầm lạc, thì xin Chúa đừng để chúng ta lìa bỏ ánh sáng chân lý Chúa bao giờ.

Những tâm hồn thanh khiết là nơi Thiên Chúa cư ngụ, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền cho thấy: Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Thành thánh Giêrusalem tiêu biểu cho Hội Thánh đã đạt tới vinh quang, quy tụ dân đã được thánh hiến. Thành Thánh từ trời xuống, vì đây là một cộng đoàn do Thiên Chúa thiết lập và đón nhận sự sống từ Thiên Chúa.

Những tâm hồn thanh khiết luôn hướng về Quê Trời, như bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư gửi cho Điônhêtô, có đoạn: Họ sống trong xác thịt, nhưng không theo xác thịt. Họ sống ở trần gian nhưng họ là công dân Nước Trời. Họ tuân hành luật pháp, nhưng cách sống của họ vượt trên những đòi hỏi của luật pháp. Họ yêu thương mọi người, nhưng mọi người lại ngược đãi họ. Họ không được nhìn nhận, lại còn bị kết án. Họ bị giết mà vẫn được sống. Họ là những người hành khất, nhưng lại làm cho nhiều người nên giàu có.

Những tâm hồn thanh khiết luôn quy hướng về tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa, chứ không nại vào việc tuân giữ chi li các khoản luật cứng nhắc, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc thánh Phaolô và thánh Banaba tranh luận gay gắt với những người bắt dân ngoại cũng phải cắt bì theo luật Môsê: Ông Phaolô và ông Banaba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phaolô, ông Banaba và một vài người khác lên Giêrusalem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.

Những tâm hồn thanh khiết luôn vui mừng trẩy lên Đền Thánh Chúa, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 121, vịnh gia đã cho thấy: Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên Đền Thánh Chúa! và giờ đây, Giêrusalem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân. Giêrusalem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây.

 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Những tâm hồn thanh khiết là những tâm hồn chỉ khao khát một mình Thiên Chúa. Họ gắn kết với Chúa và luôn tiến bước theo sự chỉ dẫn của Người. Họ sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Hồn ở trong xác thế nào, thì họ sống giữa thế gian cũng như thế. Linh hồn ở trong thân xác nhưng không do thân xác, thì họ cũng ở trong thế gian nhưng không bởi thế gian. Xác thịt thù ghét và gây chiến với linh hồn, dù linh hồn không làm hại gì cho xác thịt, mà chỉ ngăn không cho nó nuông chiều theo những ham muốn lệch lạc; thế gian cũng ghét họ như vậy, dù họ không gây thiệt hại gì cho thế gian, mà chỉ chống lại những vui thú giả tạo mà thế gian mang lại. Chúa đã giải cứu chúng ta thoát khỏi cảnh tối tăm lầm lạc, ước gì chúng ta đừng bao giờ lìa bỏ ánh sáng chân lý Chúa. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!