Góc tư vấn

THÁNH HIẾN DẦU & LÀM PHÉP DẦU

THÁNH HIẾN DẦU & LÀM PHÉP DẦU

 

Theo truyền thống, Lễ Truyền Dầu được cử hành vào một ngày thích hợp trước Chiều Thứ Năm Tuần Thánh tại Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo Phận. Sở dĩ được gọi là Lễ Truyền Dầu, bởi vì, trong Thánh Lễ này, Đức Giám Mục sẽ thánh hiến dầu SC (Sacrum Chrisma), làm phép dầu bệnh nhân OI (Oleum Infirmorum), và làm phép dầu dự tòng OS (Oleum Sanctum) hay OC (Oleum Catechumenorum).

 

1.      Dầu SC (Sacrum Chrisma): dầu Siêu Chuẩn thuần thánh hiến: Dầu SC có pha thuốc thơm và được Đức Giám Mục thánh hiến. Dầu SC nhắc nhớ lại biến cố trong Cựu Ước, ông Môsê được Đức Chúa truyền: phải pha chế “dầu” theo một tiêu chuẩn, thật đúng là: “siêu chuẩn” bằng các hương liệu “siêu hạng”, với một liều lượng chính xác như: năm ký mộc dược nguyên chất, hai ký rưỡi hương nhục quế; hai ký rưỡi hương quế thanh; năm ký quế bì, và bảy lít dầu ôliu (x. Xh 30,22-25).  Dầu SC sẽ được xức cho các đồ vật như bàn thờ và nhà thờ trong dịp cung hiến bàn thờ và nhà thờ, và được xức cho người trong các Bí Tích: Rửa Tội, Thêm Sức, và Truyền Chức Thánh. Dầu SC (Sacrum Chrisma): “Chrisma” có gốc từ “Christos”, Đấng Kitô, Đấng được xức dầu, vì thế, người lãnh Bí Tích Rửa Tội được thánh hiến, để trở nên thụ tạo mới, sống một đời sống mới trong Đức Kitô; người lãnh Bí Tích Thêm Sức được thánh hiến, để trở nên chiến sĩ của Đức Kitô; Người lãnh Bí Tích Truyền Chức Thánh được thánh hiến, để trở nên một Đức Kitô khác (Alter Christus).

 

2.      Dầu OI (Oleum Infirmorum): dầu Ông I đi kẻ liệt: Dầu OI là dầu bệnh nhân, được Đức Giám Mục làm phép, để xức cho các bệnh nhân. Hội Thánh xin Chúa xoa dịu thân xác các bệnh nhân, viếng thăm và làm cho các bệnh nhân được vững mạnh trong đức tin và niềm hy vọng, giải thoát và làm thuyên giảm những đau đớn, phù trợ những người chăm sóc, cứu thoát bệnh nhân, ban sự sống và sức khỏe cho họ.

 

3.      Dầu OS (Oleum Sanctum) hay OC (Oleum Catechumenorum): dầu Ông Sáu, dầu Ông Cha thoa dự tòng: Dầu OS hay OC là dầu dự tòng, được Đức Giám Mục làm phép, để xức cho các dự tòng trước khi Rửa Tội, để qua việc xức dầu này, Hội Thánh xin Chúa ban sức mạnh cho các dự tòng biết chống lại tội lỗi và sự ác, tựa như người lực sĩ được xoa bóp dầu trước khi lên võ đài.

 Lễ Truyền Dầu còn có mục đích tưởng niệm việc Đức Giêsu lập Bí Tích Truyền Chức Thánh, tấn phong một số người được tuyển chọn lên làm linh mục, ban cho các ngài quyền hành động nhân danh Đức Kitô để làm những việc, mà đúng ra, chỉ mình Thiên Chúa mới có thể làm, như tái diễn hy lễ của Đức Kitô trên Thánh Giá, và tha tội cho con người. Do vậy, Lễ Truyền Dầu liên quan trước tiên đến các Linh Mục. Trong dịp này, các Linh Mục Giáo Phận quy tụ về xung quanh Vị Chủ Chăn Giáo Phận để cử hành Thánh Lễ, trong đó, các ngài sẽ lặp lại Lời Thề Hứa: trung thành với Sứ Vụ Linh Mục đã được trao phó cho mình.

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!