Phụng vụSuy niệm ngày thường

THỎA LÒNG ƯỚC NGUYỆN

THỎA LÒNG ƯỚC NGUYỆN

(THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là nguồn sống của các tín hữu, là vinh dự của kẻ thấp hèn, là hạnh phúc của người công chính, này chúng ta đang khao khát trông chờ những hồng ân Chúa hứa, xin Chúa nghe lời chúng ta tha thiết nài van, mà ban cho chúng ta được thỏa lòng ước nguyện.

Thỏa lòng ước nguyện là được hát bài ca chiến thắng của Con Chiên, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền cho thấy: Tác giả mượn hình ảnh mùa gặt lúa, mùa hái nho để nói đến ngày xét xử lớn lao sẽ chấm dứt lịch sử loài người. Những ai được cứu độ sẽ được vào Nước Thiên Chúa, miệng vang lời ca tụng những kỳ công của Người: Những người chiến thắng hát bài ca của Con Chiên, họ hát rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh.

Thỏa lòng ước nguyện khi được ở lại trong Đức Kitô và được Đức Kitô ở lại trong mình, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Hilariô nói: Chính Đức Kitô đã quả quyết về sự hợp nhất theo bản thể nơi chúng ta như sau: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Quả thế, không ai ở trong Đức Kitô, nếu chính Người không ở trong kẻ ấy trước: chỉ người nào nhận lấy Mình Thánh Chúa mới có nơi mình thân xác Người đã đảm nhận. Ai ăn thịt và uống máu tôi, người ấy ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.

Thỏa lòng ước nguyện khi Lời Chúa được rao giảng khắp nơi, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật việc các môn đệ hăng say rao giảng Tin Mừng, riêng ông Banaba và ông Saolô, thì Thánh Thần phán bảo: Hãy dành riêng Banaba và Saolô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 66, vịnh gia cũng ước mong cho muôn dân được nhận biết Chúa: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài! Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Đức Kitô chính là ánh sáng, là nguồn sống của các tín hữu, là vinh dự của kẻ thấp hèn, là hạnh phúc của người công chính. Bước đi trong ánh sáng của Người, chúng ta sẽ không bao giờ lạc bước. Ánh sáng thì luôn có đó, nhưng, chúng ta lại thích ở trong bóng tối, để những việc chúng ta làm, không bị bại lộ. Chúng ta là con cái của ánh sáng, cho nên, cung cách hành xử của chúng ta cũng phải được tỏ sáng, để mọi người nhìn thấy các việc chúng ta làm, mà tôn vinh Thiên Chúa. Bước đi trong ánh sáng cứu độ của Chúa, chúng ta sẽ được thỏa lòng ước nguyện; cứ ở lì trong bóng tối thế gian, chúng ta sẽ tự chuốc lấy những thất vọng ê chề. Ước gì chúng ta luôn biết chọn đứng về phía ánh sáng, để cuộc đời của chúng ta luôn được rạng ngời niềm vui ơn cứu độ của Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!