Chưa phân loại

Thông báo Học Bổng Mầm Hy Vọng 2023

Thông báo Học Bổng Mầm Hy Vọng 2023

Con xin gửi Thông báo Học Bổng Mầm Hy Vọng 2023, Quý Giáo phận có thể lo liệu cho linh mục tu sĩ theo học 5 trường Đại học như trong Thông báo.
Trân trọng.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!