Giáo Hội Việt NamTin Giáo Hội

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DỰ TU NĂM 2023

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC
210 Hùng Vương – Xuân Bình
Long Khánh – Đồng Nai
THÔNG BÁO TUYỂN SINH DỰ TU NĂM 2023
Ban Tuyển Sinh Dự tu Giáo phận Xuân Lộc xin thông báo đến các em có ý hướngtheo ơn gọi Linh mục giáo phận về việc tuyển sinh dự tu như sau.
I. Điều kiện
1. Các nam thanh thiếu niên Công giáo có ý hướng theo ơn gọi Linh mục giáo phận thuộc
các gia đình đạo đức trong Giáo phận.
2. Học Vấn và Tuổi:
1/ Đang học hoặc đã tốt nghiệp Đại học, độ tuổi từ 18 đến 22 (sinh năm 2005 đến 2001).2/ Học xong Trung học Cơ sở (xong lớp 9 năm học 2022-2023), từ 15-16 tuổi (sinh năm2008 hoặc 2007).
* Trường hợp những ứng sinh cao tuổi hơn qui định, xin quý Cha xứ giới thiệu và chobiết lý do và nhận xét riêng từng trường hợp để Ban tuyển sinh xem xét.
II. Hồ sơ của ứng sinh
1. Đơn viết tay (dán ảnh 3 x 4) có ý kiến đồng ý của cha mẹ.
2. Giấy giới thiệu của Cha chánh xứ.
3. Một bản sao giấy khai sinh và căn cước công dân (chứng minh nhân dân).
4. Chứng chỉ Rửa tội, Thêm sức của ứng sinh và chứng chỉ Hôn phối của cha mẹ.
5. – Đối với sinh viên đại học: Bản sao thẻ sinh viên theo năm đang học, hoặc bản sao văn
bằng đại học nếu đã tốt nghiệp đại học;
– Đối với học sinh lớp 9: Giấy chứng nhận đang học lớp 9 của nhà trường.
III. Nội dung, ngày và địa điểm thi tuyển
1. Đối với sinh viên đại học:
1/ Giáo lý căn bản phổ thông theo chương trình giáo lý Hồng Ân của giáo phận Xuân lộc(3 cấp: Xưng tội Rước lễ lần đầu – Thêm sức – Sống đạo).
2/ Luận văn theo chương trình Cấp Trung Học Phổ Thông, nhất là lớp 12.3/ Trao đổi về ý hướng tu.
4/ Ngày thi: 8:00 Thứ Năm 15/6/2023 đến 16:00 Thứ Sáu 16/6/20235/ Địa điểm: Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Lưu ý: Thí sinh cấp Đại học khi đi thi mang theo Kinh Thánh, chuỗi Mân Côi và đồdùng cá nhân.
2. Đối với học sinh lớp 9:
Các em dự tuyển lớp 9 sẽ không làm bài thi, nhưng xin hiện diện tại Đại Chủng Viện từlúc 8:00 đến 11:00 Thứ Bảy 17/6/2023 để trao đổi về ý hướng tu và để được hướng dẫnvề những sinh hoạt trong giai đoạn dự tu.
IV.Thời gian nộp đơn thi tuyển
– Nộp đơn: Từ ngày 29/4 đến ngày 25/5 năm 2023.
– Địa điểm nộp đơn: Văn phòng Toà Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc.
Long Khánh, ngày 10 tháng 4 năm 2023
TM. Ban Tuyển Sinh
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Châu

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!