Phụng vụSuy niệm ngày thường

TIN CẬY VỮNG VÀNG

TIN CẬY VỮNG VÀNG

(THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã tái tạo chúng ta, cho chúng ta được hưởng sự sống muôn đời, xin Chúa đừng để chúng ta nghi hoặc, nhưng, luôn luôn tin cậy vững vàng sẽ thấy Chúa thực hiện những gì Người đã hứa.

Tin cậy vững vàng sẽ thấy: Chúa thực hiện những gì Người đã hứa, một trời mới đất mới, mà Người sẽ ban cho chúng ta, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền cho thấy: Vào thời sau hết, sự dữ sẽ bị đánh bại, kẻ chết sẽ phục sinh, và thế giới của chúng ta sẽ phải nhường chỗ cho một thế giới mới: Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Bấy giờ Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ. Rồi Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa.

Tin cậy vững vàng sẽ thấy: Chúa thực hiện những gì Người đã hứa, đó là hoa trái sẽ nảy sinh từ những ai biết đến kết hợp với cây nho Giêsu, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Syrilô nói: Quả vậy, những ai đến gắn bó với cây nho là Đức Kitô, thì đó là do ý thức tự nguyện; còn Người liên kết với chúng ta, thì đó là do bản chất yêu thương của Người. Thật vậy, do ý định tốt lành mà chúng ta đến với Đức Kitô nhờ đức tin; còn chúng ta được trở nên dòng giống của Người, thì đó là vì chúng ta được Người ban cho ơn làm nghĩa tử. Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em: Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Tin cậy vững vàng sẽ thấy: Chúa thực hiện những gì Người đã hứa, theo gương trung kiên của các chứng nhân, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật việc thánh Phaolô bị ném đá, nhưng chưa chết, sau đó, thánh Phaolô và thánh Banaba tiếp tục công việc rao giảng Tin Mừng: Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa. Hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 144, vịnh gia cũng cho thấy lòng tin tưởng vững vàng của mình vào triều đại của Thiên Chúa: Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng: Triều đại Ngài vinh hiển. Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Kitô phải chịu khổ hình, và từ cõi chết sống lại, rồi mới được hưởng vinh quang dành cho Người. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Bình an của Đức Giêsu là bình an của một niềm hy vọng, cậy trông vững vàng, cho dù: phải đối mặt với những khó khăn thử thách, cho dẫu: phải dò dẫm bước đi trong tăm tối mịt mù, nhưng, vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ cậy trông, ngay cả khi, không còn gì để hy vọng, không còn gì để cậy trông. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được nhìn thấy những gì Chúa đã hứa ban: theo Chúa trong đau khổ, ắt sẽ được ở với Chúa trong vinh quang. Đây là một lời hứa chắc chắn: Tin cậy vững vàng, chúng ta sẽ thấy Chúa thực hiện những gì Người đã hứa. Ước gì chúng ta luôn biết dính chặt vào Chúa, như cành nho dính chặt với cây nho. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!