Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Tông huấn cập nhật Thông điệp Laudato sì

Tông huấn cập nhật Thông điệp Laudato sì

Đức Thánh cha Phanxicô cho biết Tông huấn ngài sắp công bố vào ngày 04 tháng Mười tới đây, lễ thánh Phanxicô Assisi, sẽ nói đến những vấn đề mới liên quan đến việc bảo vệ môi trường, từ sau Hội nghị thượng đỉnh ở Paris về sự thay đổi khí hậu.
mountains 3059528 1280
Trong cuộc họp báo trên máy bay, chiều ngày 04 tháng Chín vừa qua, từ Mông Cổ về Roma, ký giả Robert Messner, của hãng thông tấn Đức DPA, hỏi Đức Thánh cha về những người trẻ đấu tranh cho môi sinh, thuộc nhóm “thế hệ sau cùng”, họ thường tổ chức những cuộc phản đối “ngoạn mục” nhắm mục đích cổ võ bảo vệ môi trường, vậy liệu trong Tông huấn sắp công bố, Đức Thánh cha có nói về các hoạt động xuống đường của những người trẻ ấy hay không, Đức Thánh cha đáp:

“Nói một cách chung, tôi không ủng hộ những người cực đoan ấy, nhưng những người trẻ lo lắng. Một nhà khoa học Ý – trong một khóa họp ở Hàn Lâm viện Tòa Thánh – đã trình bày một diễn văn hay và kết luận thế này: “Tôi không muốn cháu gái của tôi, mới sinh hôm qua, sống trong một thế giới xấu xí trong vòng năm tới đây”. Những người trẻ nghĩ đến tương lai. Và theo nghĩa đó, tôi đánh giá cao sự việc họ tranh đấu. Nhưng khi ý thức hệ hoặc áp lực chính trị can dự vào, thì điều đó không ổn. Tông huấn của tôi sẽ được công bố vào ngày lễ kính thánh Phanxicô Assisi, ngày 04 tháng Mười tới đây, và kiểm điểm những gì đã xảy ra từ Hội nghị Thượng Đỉnh COP ở Paris về sự thay đổi khí hậu. Đó là Hội nghị nhiều thành quả nhất trong số những Hội nghị COP cho đến nay. Trong Tông huấn có nói những điều mới mẻ liên quan đến một số Hội nghị COP và một số vấn đề chưa được giải quyết, cần cấp thiết giải quyết. Tông huấn này không quan trọng như Thông điệp Laudato sì, nhưng đưa thông điệp này tiến tới những vấn đề mới và đề nghị một sự phân tích tình hình”.

Hội nghị Thượng đỉnh COP thứ 21 ở Paris do Liên Hiệp Quốc triệu tập hồi tháng Mười Hai năm 2015, còn Thông điệp Laudato sì được Đức Thánh cha công bố hồi cuối tháng Năm, năm 2015. Năm năm sau đó, ngày tháng 06 năm 2020, Tòa Thánh công bố một cuốn thủ bản với hơn 200 đề nghị để áp dụng trong việc bảo vệ môi trường và sự sống con người.

(Ecclesia 4-9-2023)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!