Phụng vụSuy niệm Chúa nhật

TRONG ĐỨC KITÔ,  TA CHỊU CÁM DỖ và CHIẾN THẮNG XATAN

TRONG ĐỨC KITÔ, 

TA CHỊU CÁM DỖ và CHIẾN THẮNG XATAN

(CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA CHAY)

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Hằng năm Chúa ban cho chúng ta bốn mươi ngày chay tịnh, để tôi luyện hồn xác chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta sống những ngày khắc khổ ấy, mà học biết Đức Kitô, và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ.

Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành tường thuật lại việc ông Môsê đến gặp vua Pharaô: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của người Hípri đã sai tôi đến gặp vua và nói: Hãy thả cho dân Ta đi để chúng mở lễ kính Ta trong sa mạc. Những cố gắng đầu tiên của ông Môsê và ông Aharon đã hoàn toàn thất bại, nếu không nói là đã làm cho tình cảnh dân Ítraen tệ hại hơn, nhưng, Thiên Chúa sẽ can thiệp, và ngày cứu độ đã gần tới.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh đã cho thấy: Trong Đức Kitô, chúng ta chịu cám dỗ, và cũng trong Người, chúng ta đã chiến thắng ma quỷ, bởi vì, như lời ngôn sứ Giêrêmia nói: Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Ngươi sẽ không ngã gục vì gươm đao, nhưng, ngươi sẽ được sống và bảo toàn được tính mạng.

Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi, phần chúng ta, khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta có vững tin vào lời hứa của Chúa, hay ngã lòng thất vọng? Vững tin vào Chúa, chắc chắn, chúng ta sẽ được cứu thoát. Trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Sáng Thế cho thấy: Sau cơn hồng thủy, Thiên Chúa lập giao ước với ông Nôê: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phêrô đã nói: Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là tám người, được cứu thoát nhờ nước. Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em.

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 24, vịnh gia đã kêu xin: Lạy Chúa, đường lối Chúa tất cả là yêu thương và thành tín, đối với ai giữ giao ước của Ngài. Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời, giờ đây xin nhớ lại. Xin Chúa lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Đi theo đường lối Chúa là đi vào con đường sự sống, như lời Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật lại ngắn gọn: Đức Giêsu chịu Xatan cám dỗ, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Trong Đức Kitô, chúng ta chịu cám dỗ, và cũng trong Người, chúng ta đã chiến thắng ma quỷ. Đức Giêsu đã chịu cám dỗ về bánh ăn, của cải và quyền lực, nhưng, Người đã chiến thắng nhờ quy hướng mọi sự về Chúa Cha. Đối với thế gian, quy hướng mọi sự về Chúa Cha, là điều thiệt thòi, mất mát, ngu dại, và điên rồ. Những toan tính thế gian liên quan đến “thương trường” thì thật hữu dụng, nhưng, liên quan đến “thiêng trường”, thì lại thật vô dụng. Theo thế gian, chúng ta có thể đạt được lương thực, của cải, quyền lực, nhưng, chúng ta vẫn nghèo nàn ở bên trong. Theo thế gian, chúng ta có thể thống trị cả thiên hạ, nhưng, chúng ta không thể là vua cai trị như Chúa, bởi vì, bên trong chúng ta vẫn còn là nô lệ. Nếu chúng ta muốn thức ăn mau qua, của cải chóng tàn, quyền lực nhất thời, chúng ta sẽ đi theo tiếng gọi của thế gian. Nếu chúng ta muốn bình an vĩnh cửu, hạnh phúc miên trường, hoan lạc thiên thu, chúng ta phải đi theo đường lối, huấn lệnh của Chúa, và chỉ lựa chọn những gì chỉ thuộc về Chúa mà thôi. Sám hối Mùa Chay là: dừng lại những chọn lựa thuộc về thế gian, để bắt đầu quay về chọn lựa những gì thuộc về Thiên Chúa. Chọn thế gian hay chọn Chúa là tùy thuộc vào tự do của mỗi người chúng ta, khi đứng trước các cơn cám dỗ: Tình, Tiền, Tiếng, Thánh, tứ “tê”, ai khôn chọn “Thánh” bốn bề an vui. Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!