Phụng vụSuy niệm ngày thường

TỰ DO ĐÍCH THỰC

TỰ DO ĐÍCH THỰC

(THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, giờ đây, xin Chúa lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn, để nhờ niềm tin vào Đức Kitô, chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.

Trở nên những người tự do đích thực nhờ cái chết của Đức Kitô, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã cho thấy: Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Trở nên những người tự do đích thực vì được cùng chết và cùng sống lại với Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Hiến Chế của Công Đồng Vaticanô II về Đời Sống Phụng Vụ đã nói: Nhờ phép rửa, người ta được sáp nhập vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô: vì cùng chết, cùng được mai táng, cùng sống lại với Người, họ lãnh nhận Thần Khí làm cho họ nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: Ápba, Cha ơi!, và trở nên những kẻ thờ phượng đích thực mà Chúa Cha kiếm tìm.

Trở nên những người tự do đích thực là biết ưu tiên, đặt Chúa và việc của Chúa lên hàng đầu, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ đã tường thuật lại việc các môn đệ: Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải.

Trở nên những người tự do đích thực khi biết kính sợ và cậy trông vào Chúa, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 32, vịnh gia đã kêu xin: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Kitô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành vạn vật và xót thương cứu độ loài người. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật lại việc Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ, Người đã trấn an các ông: Thầy đây! Đừng sợ! Như câu Tung Hô Tin Mừng đã cho thấy: Đức Giêsu Phục Sinh là Đấng tạo thành vạn vật, Người có quyền trên muôn loài muôn vật Người đã tác thành, Người đã dẹp yên sóng biển, đồng thời, Người cũng là Đấng cứu độ loài người, Người đã đến đúng lúc để cứu các môn đệ, đến thời viên mãn, Người đã đến cứu độ chúng ta. Người trấn an chúng ta: Thầy đây! Đừng sợ! Ước gì chúng ta luôn biết tin tưởng cậy trông vào sự giải cứu của Người, nhất là, trong những hoàn cảnh dường như tăm tối, không có lối thoát. Ước gì được như thế!

 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!