Phụng vụSuy niệm ngày thường

TUÔN ĐỔ ÁNH SÁNG THÁNH THẦN

TUÔN ĐỔ ÁNH SÁNG THÁNH THẦN

(THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã tôn vinh Đức Kitô và tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa đã ban ơn trọng đại này cho chúng ta, thì xin cũng làm cho chúng ta thêm lòng tin kính mà phụng sự Chúa tận tình.

Xin tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần để chúng ta có thể đứng vững trước những lạc thuyết, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Gioan cho thấy: Tình yêu mến nhau chưa đủ để làm cho các cộng đoàn được hợp nhất. Điều quan trọng là tất cả phải cùng tuyên xưng một đức tin: Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô, thì không có Thiên Chúa. Còn ai ở lại trong giáo huấn, thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con.

Xin tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần để chúng ta có thể hiểu biết mầu nhiệm Thiên Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Hilariô đã nói: Vì chúng ta yếu đuối không thể hiểu được Chúa Cha cũng như Chúa Con, cho nên, Thánh Thần can thiệp để thiết lập một thứ giao ước, giữa chúng ta với Thiên Chúa, và ban ơn soi sáng cho đức tin của chúng ta, vốn khó chấp nhận mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Linh hồn con người tuy có khả năng tự nhiên hiểu biết Thiên Chúa, nhưng, cần có ánh sáng hiểu biết, qua việc đón nhận hồng ân của Thánh Thần nhờ đức tin.

Xin tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần để chúng ta kiên trung làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc thánh Phaolô vẫn một mực tuyên xưng: Đức Giêsu đã sống lại, cho dẫu, bị bắt bớ, bị xét xử. ông Phéttô đã nói với vua Ácríppa rằng: Ông Phaolô đã kháng cáo, xin dành vụ này cho Thánh Thượng xét xử, nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên hoàng đế.

Xin tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần để chúng ta nhớ lại những ân huệ Chúa đã ban cho chúng ta, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 102, vịnh gia đã kêu gọi: Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật lại việc: Đức Giêsu giao cho thánh Phêrô nhiệm vụ chăm sóc và chăn dắt chiên của Người. Thánh Phêrô đã nhận sứ vụ chăm sóc và chăn dắt chiên: để chiên không bị các giáo lý sai lạc mê hoặc, để chiên có thể hiểu biết các mầu nhiệm của Thiên Chúa, và để chiên có thể can đảm làm chứng cho Chúa giữa những tấn công, bách hại. Tuy nhiên, để có thể làm được những điều đó, cả mục tử và đàn chiên đều cần có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ dạy dỗ chúng ta mọi điều. Chúa Cha đã tôn vinh Đức Kitô và tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa Cha đã ban ơn trọng đại này cho chúng ta, ước gì chúng ta biết gia tăng lòng tin kính và hết lòng phụng sự Người như những người con hiếu thảo. Ước gì được như thế!

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!