Góc tư vấn

Vấn đề ly thân nơi gia đình Công giáo

➥ Vấn đề ly thân nơi gia đình Công giáo

Có những hoàn cảnh thực tế hai vợ chồng không thể tiếp tục sống chung được;

chẳng hạn:

– Do ngoại tình [GL 1152].

– Do gây nguy hiểm trầm trọng về tinh thần hay thể xác cho bên kia hoặc cho con cái [GL 1153 §1].

– Hay nếu bằng cách nào khác làm cho đời sống chung trở nên quá cơ cực, không thể chịu đựng nổi [x. GL 1153 §1].

Trong những trường hợp này, Giám mục giáo phận hoặc vị Thẩm phán chấp nhận cho họ ly thân tạm thời hay vĩnh viễn [GL 1692].

Tuy nhiên, họ vẫn là vợ chồng của nhau trước mặt Thiên Chúa. Họ không được tự do để kết hôn với người khác bao lâu người chồng hay vợ mình còn sống. Hôn nhân tiếp sau, nếu có, không những bị cấm mà còn bất thành nữa [x. GL 1085].

Cộng đoàn tín hữu được mời gọi giúp họ sống đời Kitô hữu trong hoàn cảnh ấy, trung thành với dây liên kết hôn nhân không thể tháo gỡ được [x. GLHT 1649; x. GĐ 83; GL 1151-1155].

➥ Vấn đề ly dị

Hầu hết các nước trên thế giới ngày nay đều có luật cho phép ly dị [x. Luật Hôn nhân và Gia đình chương IX: Ly hôn (điều 85-99)], và thực tế cho thấy: không những các gia đình lương dân xin ly dị mà nhiều người Công giáo cũng đã ly dị theo luật đời.

Hội Thánh không cho phép vợ chồng ly dị.

“Hội Thánh trung thành với lời dạy của Đức Kitô: “Ai bỏ vợ mình mà lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình” (x. Mc 10,11-12) nên không thể chấp nhận việc ly dị. Nếu hôn nhân lần đầu đã thành sự, Hội Thánh không thể công nhận liên kết thứ hai [x. GLHT 1650].”

(Trích Giáo lý hôn nhân và gia đình)

➥ Lưu ý: Giáo hội không can thiệp khi người ta ly dị nơi toà án dân sự.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!