Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Về Án phong Chân phước và phong Thánh cấp giáo phận của Đức cha François Pallu

PHỎNG VẤN ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE VŨ VĂN THIÊN
VỀ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH CẤP GIÁO PHẬN CỦA ĐỨC CHA FRANÇOIS PALLU
Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, để được lắng nghe những chia sẻ của ngài về Án phong Chân phước và phong Thánh cấp giáo phận của Đức cha François Pallu.


Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!