Góc tư vấn

XƯNG TỘI ONLINE, QUA PHONE?

XƯNG TỘI ONLINE, QUA PHONE?
Có câu chuyện vui kể rằng, một thanh niên hỏi cha xứ: “thưa cha, chúng con chưa kết hôn mà ngủ với nhau có tội không? – Cha xứ đáp: “KHÔNG”. Chàng thanh niên mừng quá nhưng cười chưa được ba nốt nhạc thì mặt méo xệch vì nghe cha xứ nói tiếp: “tụi con thức với nhau thì mới có … tội”.
Tương tự như thế, xưng tội qua điện thoại thì OK, (nói vui vậy thôi)
Nhưng … Giải Tội qua điện thoại thì KHÔNG ĐƯỢC.
Mọi người nhớ nhé.
Bởi lẽ bí tích là dấu chỉ bề ngoài, được Chúa Kitô thiết lập, để chỉ ý nghĩa chuyển thông Ơn Thánh bên trong. Do vậy, nhất thiết phải có Sự Hiện Hữu Thể Lý của người lãnh nhận. Chúng ta không thể nằm trên giường ở nhà vào Chúa Nhật để xin hiệp thông tham dự Thánh Lễ (chỉ những ai đau yếu và người có lý do chính đáng thì không buộc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật).
Cũng thế đối với bí tích hôn phối. Giáo luật điều 1105 quy định về việc khi không thể hiện diện trong nghi thức lễ cưới vì lý do hết sức trầm trọng và đặc biệt, thì phải nhờ người đại diện để kết hôn với một người nhất định, còn người đại diện phải được chính người uỷ nhiệm chỉ định và đích thân chu toàn phận sự thì mới thành. Thông thường, giả như có anh bên Mỹ bên Tây nào muốn cưới vợ Việt Nam, thì phải có mặt với cô dâu trong nhà thờ khi cử hành nghi thức Hôn Phối.
Nguyên tắc chung, dù cho nguy cấp đến đâu chăng nữa thì cũng không thể lãnh nhận bí tích từ xa, qua internet, qua điện thoại. Chỉ có sự hiện diện thật sự bằng xương bằng thịt mới có thể lãnh nhận bí tích.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng: khi không có linh mục, khi chưa thể đến Tòa Hòa Giải, khi nguy tử vv…, thì lòng sám hối ăn năn cách trọn chắc chắn sẽ được Chúa xót thương và tha thứ tất cả.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!