Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Ý Cầu Nguyện của ĐGH Tháng 8 – Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới

Ý Cầu Nguyện của ĐGH Tháng 8 – Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG TÁM – 2023
Ý truyền giáo – Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới

Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon sẽ giúp người trẻ sống và
làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống của họ.

THE POPE’S INTENTION PRAYER FOR APRIL 2023
Intention for evangelization – For World Youth Day

We pray the World Youth Day in Lisbon will help young people to live and witness the
Gospel in their own lives

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!