Phụng vụSuy niệm Chúa nhật

YẾU HÈN LẦM LỖI, XIN CHÚA ĐỠ NÂNG

YẾU HÈN LẦM LỖI, XIN CHÚA ĐỠ NÂNG

(CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA CHAY NĂM B)

 

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Chay, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là Đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng ta cách chữa lành những vết thương tội lỗi: là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Chúng ta nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi, và hết lòng sám hối ăn năn, xin Chúa thương đoái nhìn đến chúng ta và đưa tay nâng đỡ.

 

Mặc dù, con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, thân xác con người là đền thờ Chúa Thánh Thần, nhưng, do thân phận yếu hèn lầm lỗi, con người thường lãng quên Giao Ước của Thiên Chúa, và lạc xa đường lối của Người. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành đã cho thấy: Qua các điều khoản của Giao Ước, Thiên Chúa muốn làm cho Dân của Người thành một cộng đoàn huynh đệ, sống tình bác ái chân thật. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng: Ítraen đã không luôn sống theo luật đó.

 

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh đã cho thấy: Đền Thờ đích thực chính là Đức Kitô: Đức Kitô đã đón nhận một thân xác thuộc dòng dõi Ađam. Người Dothái đã phá hủy Đền Thờ thuộc dòng dõi Ađam này, tức là thân xác của Đức Kitô, nhưng, Thiên Chúa đã tái thiết Đền Thờ này vào ngày thứ ba.

 

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Xuất Hành cho thấy: Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê. Mười Điều Răn được tóm lại trong một điều duy nhất: Mến Chúa và yêu người. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 18B, vịnh gia đã cho thấy: Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.

 

Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô đã nói: Trong khi người Dothái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hylạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Dothái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Tin vào Đấng bị đóng đinh, sẽ được cứu độ, đây là điều được nói đến trong câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.

 

Trong bài Tin Mừng, khi những người Dothái hỏi Đức Giêsu: Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đã trả lời cho họ: Cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại. Chúng ta nhớ lại một lần khác, người ta đòi dấu lạ, nhưng, Đức Giêsu nói: không có dấu lạ nào khác, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna ở trong bụng cá ba ngày. Đức Giêsu sau ba ngày, Người đã trỗi dậy. Đây là một dấu lạ, mà Người muốn chúng ta tin để được cứu độ. Đức Giêsu là Đền Thờ đích thực, Đền Thờ vĩnh cửu, không ai có thể hủy hoại được. Chúng ta là chi thể của Đức Kitô, chúng ta cũng được thông dự vào sự vĩnh cửu đó, nếu chúng ta đừng để cho đền thờ của mình ra ô uế, thành nơi buôn bán, thành sào huyệt của quân trộm cướp. Để giữ cho đền thờ của mình luôn được trong sạch, chúng ta phải tuân giữ Giao Ước của Chúa, làm theo những gì Luật Chúa dạy, nhất là, ba việc đạo đức mà Hội Thánh mời gọi chúng ta thực hiện trong Mùa Chay là: ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Qua Phép Rửa Tội, chúng ta đã được cùng sống lại với Đức Kitô, nhưng, khuynh hướng chiều theo dục vọng vẫn còn. Muốn Thiên Chúa được tôn vinh nơi đền thờ của chúng ta, thì chúng ta phải để cho Người chiếm hữu thân xác của chúng ta, chứ đừng để cho nó chiều theo những dục vọng thấp hèn. Nhờ đó, sự sáng của Đức Kitô trong chúng ta, sẽ chiếu giãi trước mặt người ta, để họ thấy những việc lành chúng ta làm, mà tôn vinh Cha trên trời. Ước gì được như thế!  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!