Giáo Hội Việt NamTin Giáo Hội

25/3: KỈ NIỆM 60 NĂM NGÀY DÒNG CHÚA CỨU THẾ LÃNH NHẬN SỨ VỤ TẠI GIÁO XỨ CHÂU Ổ, QUẢNG NGÃI (25/3/1963 – 25/3/2023).

25/3: KỈ NIỆM 60 NĂM NGÀY DÒNG CHÚA CỨU THẾ LÃNH NHẬN SỨ VỤ TẠI GIÁO XỨ CHÂU Ổ, QUẢNG NGÃI (25/3/1963 – 25/3/2023).
Ngày 25/03/1963, Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đã cử hành Thánh lễ và nghi thức trao trung tâm truyền giáo Châu Ổ cho Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc.
Trong buổi lễ bàn giao, Dòng Chúa Cứu Thế có các Cha: Cha Qui (Denis Paquette), Cha Inhaxio Bùi Quang Diệm, Cha Đaminh Đỗ Văn Thừa, Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Diệp và 3 thầy. Về phía Giáo phận Qui Nhơn có Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám mục Gp. Đà Nẵng (tách ra khỏi Gp. Qui Nhơn ngày 18/1/1963), Đức Cha Đaminh Hoàng Văn Đoàn, Giám mục Gp. Qui Nhơn (nhậm chức ngày 18/1/1963) và các Cha. Ngày 25/3/1963 cũng là ngày thành lập Giáo xứ Châu Ổ.
Cha Đaminh Đỗ Văn Thừa kể lại: “Đầu tiên, Đức Cha đề nghị lập Giáo điểm ở Tam Quan, thuộc tỉnh Bình Định, nhưng nhận thấy ở Quảng Ngãi, quận Bình Sơn có 22 xã ở đất liền và 2 xã (Bình Vĩnh và Bình Yên) ở đảo Lý Sơn (Cù lao Ré) và quận Trà Bồng một nửa là người kinh một nửa là người Dân Tộc…. Vì thế Đức Cha đổi ý kiến muốn Dòng Chúa Cứu Thế đến ở Châu Ổ thay thế Tam Quan.”
“Cuối năm 1962, có Cha Giám phụ tỉnh, Cha Paquette, Cha Do và tôi – Cha Thừa – đi tham quan Châu Ổ…
“Cha Denis Paquette, Cha Đaminh Đỗ Văn Thừa, thầy Marcô Đàn được chỉ định ra truyền giáo ở Châu Ổ.
“10 ngày trước Lễ Truyền Tin, nhóm truyền giáo đến Châu Ổ và ngày 25-3-1963 chính thức nhận sở Châu Ổ.”
Địa bàn của trung tâm truyền giáo Châu Ổ khi ấy gồm có:
– Phần đất tách ra từ Giáo xứ Tân Lộc và Giáo xứ Cù Và, gồm ba xã thuộc huyện Trà Bồng: Trà Khương, Trà An, Trà Hoà.
– Phần đất tách ra từ Giáo xứ Trung Tín gồm 10 xã thuộc huyện Bình Sơn: Bình Vân, Bình Sa, Bình Thuỷ, Bình Phương, Bình Liên, Bình Thượng, Bình Phiên, Bình Tuy, Bình Tuyến, Bình Khánh.
Sau 60 năm miệt mài, vượt khó khăn trắc trở để rắc gieo hạt giống Tin Mừng, thì đến hôm nay, cánh đồng truyền giáo Châu Ổ đã có những vụ mùa bội thu. Như lời Thánh vịnh 126: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”.
Nguồn tin: DCCT & Gp Qui Nhơn.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!